Category: Aktuelnosti

Implementacija standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 u firmi SIENERSYS d.o.o.

Firma SIENERSYS d.o.o. koja se bavi projektovanjem i nadzorom elektroinstalacija (jake i slabe struje), projektovanjem obnovljivih izvora energije –PV elektrane, dizajnom osvetljenja, isporukom svjetiljki, projektovanjem i sistemske integracije sistema kontrole osvetljenja, je u...

Read More

ISO 9001 I ISO/IEC 27001 U ORGANIZACIJI BUSINESS UNIVERSAL MEDIA d.o.o., Podgorica, Crna Gora

Kompanija Business Universal Media d.o.o. prije nego je objavila da je u etar puštena cloud aplikacija budućnosti za mala i srednja preduzeća koja mijenja način dosadašnjeg poslovanja i usklađuje se sa budućim intencijama svih Evropskih Država, je prepoznala značaj standarda ISO...

Read More

Obuke – Sistemi menadžmenta – ISO standardi, 03. – 07. decembra, hotel Philia, Podgorica

OBUKA I SERTIFIKACIJA ZAPOSLENIH BEZBJEDNOST INFORMACIJA, UPRAVLJANJE KVALITETOM, ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, RIZICIMA I KONTINUITETOM POSLOVANJA Mobes Monte d.o.o. Podgorica organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global...

Read More

KLASTER MEDICINSKOG TURIZMA 21. i 22. oktobra 2019. godine

Medical SPA Asocijacija Crne Gore u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore, čiji je i firma Mobes Monte d.o.o. član, i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, organizovala je dvodnevnu, 8. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: „ ZDRAVSTVENI TURIZAM...

Read More

Implementacija međunrodnih standarda ISO 9001, ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 u organizaciji Bild studio d.o.o., Podgorica, Crna Gora

  Kompanije Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada su uspješno implementirale satandarde ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 u organizaciji Bild studio d.o.o. koju čini tim od 50+ IT profesionalaca, dizajnera, marketing...

Read More

GDPR OBUKA 16.10.-18.10.2019. PODGORICA, CRNA GORA

GDPR AKREDITOVANA OBUKA Mobes Monte d.o.o. Podgorica u saradnji sa Mobes Quality organizuje obuku o GDPR-u koja će Vam pomoći da organizaciju uskladite prema evropskoj regulativi i gdje ćete dobiti više informacija o GDPR-u, novoj uredbi o zaštiti ličnih podataka. Datum...

Read More

ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, CRNOGORSKI ELELKTROPRENOSNI SISTEM a.d., Podgorica

  CRNOGORSKI ELELKTROPRENOSNI SISTEM a.d. – CGES je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  – prenos električne energije. Poslovanje CGES-a posebno je uređeno Zakonom o energetici i nizom podzakonskih...

Read More

ISO OBUKE 13.05. -17.05.2019. HOTEL PHILIA PODGORICA

Mobes Monte d.o.o. Podgorica, u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada, organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global – USA, za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za...

Read More

ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000: AMPLITUDO D.O.O. PODGORICA, CRNA GORA

Kompanija Amplitudo d.o.o. iz Podgorice je u saradnji sa Mobes Monte d.o.o. Podgorica i Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada, uspješno završila proces uvođenja Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001 i Sistema menadžmenta IT...

Read More

KONFERENCIJA: ZDRAVSTVENI TURIZAM – PUT U PODIZANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG PROIZVODA

Medical SPA Asocijacija Crne Gore u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, organizovali su, 7. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: ZDRAVSTVENI TURIZAM – Put u podizanje konkurentnosti turističkog proizvoda 22....

Read More