ISO OBUKE 13.05. -17.05.2019. HOTEL PHILIA PODGORICA

18/04/2019

Mobes Monte d.o.o. Podgorica, u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada, organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global – USA, za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015
Sistem ekološkog menadžmenta ISO 14001: 2015
Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ISO 45001:2018
Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane ISO 22000:2018
Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija ISO/IEC 27001:2013
Sistem menadžmenta servisima ISO/IEC 20000:2011
Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301:2012
Menadžment rizikom –principi i vodič ISO 31000:2018
Sistem menadžmenta energijom ISO 50001:2018
Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije ISO 37001:2016
Upravljanje rizicima informacione bezbjednosti ISO/IEC 27005:2018
Certified GDPR Practicioner i Certified Data Protection Officer DPO
Društvena odgovornost SA 8000:2014

Opšti zahjtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje ISO 17025:2017

Iskusni predavači će tokom ove obuke omogućiti učesnicima da dobiju informacije i praktično iskustvo, kojim će:

– steći potrebna znanja i kompetencije za učešče u sprovođenju implementacije međunarodnih standarda, audita Sistema menadžmenta za vođenje tima auditora primjenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.
– steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirali i sprovodili interne i eksterne audite i implementirali sisteme u skladu sa procesom sertifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17024.
– razviti vještine na osnovu praktičnih vježbi (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje implementacije i audita.

Zahvaljujući zajedničkim klauzulama standarda kao i dugogodišnjem iskustvu u organizovanju i sprovođenju obuka menadžment sistema, pored uobičajenih obuka gdje je pažnja usmjerena samo na jednom standardu, Mobes Monte d.o.o. Podgorica je uveo poseban modularni pristup gdje se u okviru pet dana uspješno mogu savladati dva ili tri standarda.

Našim seminarima, koje organizujemo i do nekoliko puta godišnje, prisustvovali su kandidati iz vodećih firme iz privatnog sektora, kao i i veliki broj zaposlenih iz državnih institucija i agencija, ministarstava, opština, zdravstvenih ustanova i laboratorija, obrazovnih institucija, osiguravajućih društava, banaka, medija…
Budite slobodni da nas kontaktirate

Za prijavu, cijene i više informacija o obukama kontaktirajte nas na telefone: +382 20 640 069, +382 69 499 997, +382 67 202 988 , +382 67 563 496, putem mejla mobes.monte@t-com.me ili posjetite naš sajt www.mobes.me

Leave a Reply