KLASTER MEDICINSKOG TURIZMA 21. i 22. oktobra 2019. godine

24/10/2019

Medical SPA Asocijacija Crne Gore u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore, čiji je i firma Mobes Monte d.o.o. član, i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, organizovala je dvodnevnu, 8. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: „ ZDRAVSTVENI TURIZAM – NOVO LICE TURISTIČKE PONUDE  “  u hotelu  Splendid Conference & Spa Resort u Budvi – Crna Gora.

Cilj konferencije je bio okupiti ugledne domaće i inostrane stručnjake, operativce i konsultante iz područja medicine i turizma, predstavnike hotelijerske i wellness industrije, koji će zajednički pokušati odgovoriti na ključna pitanja o fazama razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori i regionu. Konferencija je otvorila tematiku nove zdravstvene infrastrukture Crne Gore kao nezaobilaznog preduslova  za percipiranje Crne Gore kao “zdravstveno sigurne” destinacije ali i kao potencionalno atraktivne destinacije zdravstvenog turizma na karti Evrope i svijeta. Dragocjeno iskustvo domaćih predavača i gostiju iz inostranstva učesnici su imali prilike čuti kroz indvidiualna izlaganja i panel diskusije tematski podijeljene u tri osnovne cjeline – lječilišni turizam, medicinski turizam i medicinski wellness.

Na konferenciji između ostalih bila je i tema „Standardizacija i akreditacija u zdravstvenom turizmu“ gdje je izlagač bila i kompanija Mobes Monte d.o.o. na čelu sa direktorom gospodinom Vladimirom Boričićem kao i  konsultanatom gospođom Draganom Bulatović koja je govorila o trenutnoj situaciji implementaciji međunarodnih standarda  u zdrastvenim ustanovama u Crnoj Gori. Ona je istakla da je trenutno stanje primjene međunarodnih standrda u zdrasvenim ustanovama na jako niskom nivou i da bi Crna Gora bila prepoznata kao zdrastveno turistička destinacija koja će imati veoma kvalitetnu ponudu neophodno je da primjenjuje međunarodne standarde koji će obezbjeđivati kvalitet usluga i proizvoda, visok nivo zadovoljstva pacijenata kao i veći nivo zaštite živtne sredine zatim veći nivao zaštite informacija po pitanju dostupnosti, integriteta i povjerljivosti. Dragana je takođe istakla da poseban akcenat treba staviti na zaštiti podataka o ličnosti, kako bi svi pacijenti u Crnoj Gori uživali ista prava kao u bilo kojoj članici EU a koja im Evropska uredba o zaštiti podataka o ličnosti garantuje.