Category: HR - zapošljavanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem – Poziv za prijavu

Pripravnici koji kroz program stručnog osposobljavanja biraju da svoje iskustvo stiču u Mobes Monte d.o.o. imaju priliku za profesionalno usavršavanje, isplatu bonusa  i obuke, kao i mogućnost produženja ugovora i dugoročnog zaposlenja. Vršimo prijem pripravnika sa stečenim...

Read More