Moskovska 139a, 81000 Podgorica
Novo u Crnoj Gori

Podignite vaše poslovanje na sledeći nivo

Digitalizacijom poslovnih procesa kroz DNA platformu, iskoristie najbolju praksu implementacije ISO standarda u zemljama EU.

Image link
Novo u Crnoj Gori

Vaša organizacijanu korak sa vremenom.

DNA platforma je razvijena sa ciljem da bude informaciona podrška menadžmentu.

DNA je ogledalo kompanije, povezuje znanje, usaglađenost sa standardima, organizacionu strukturu i operativno upravljanje kompanije.

Pomoću DNA-a vaša kompanija upravlja svim poslovnim procesima, procedurama, politikama, uputstvima, rizicima, sastancima i aktivnostima zaposlenih.

DNA je namijenjen svim  organizacijama koje žele da unaprijede svoje poslovanje i budu u grupi savremenih organizacija, koje vode brigu o digitalizaciji svojih procesa.

Dokumentacija
Dokumentovanje poslovnih procesa na više nivoa i njihovo međusobno povezivanje nikada nije bilo tako lako i transparentno! Svi poslovni procesi izvedeni su u skladu sa svjetski poznatim BPMN 2.0 standardom, što znači da će ga svi razumeti.
Organizacija poslvoanja
Ujedinite organizacijski pogled na poslovanje – iskoristite sve benefite DNA softvera i pomoću njega definišite svoje poslovne procese u najkraćem mogućem roku. Upravljanje DNA dokumentima u potpunosti ispunjava zahtjeve ISO standarda.
Poslovni procesi
Pomoću DNA softvera, poslovne procese možete lako povezati sa dokumentacijom organizacije – bilo da se radi o dokumentaciji različitih ISO standarda, dokumenatima organizacije ili bilo kojim drugim uputstvima, politikama, ugovorima ili obrascima.
Upravljanje
DNA je efikasan sistem za upravljanje elektronskim dokumentima. Omogućava kontrolu tokom cijelog životnog ciklusa dokumenta, od njegovog nastanka do arhiviranja. DNA omogućava brzo i lako pronalaženje dokumenta.
Image link
Znate li šta ste dogovorili na prošlom sastanku?

Kako nikada ne bi zaboravili ono šta ste se dogovorili na sastanku, DNA vam omogućava da jednostavno pripremite agendu, zakažete i vodite sastanak, ako i automatski izvještaj sa sastanka. 
DNA softver dozvoljava da se zadaju aktivnosti prije, za vrijeme i posijle sastanka. Tokom sastanka omogućava vam evidentiranje svih aktivnosti, koje se lako prosljeđuju svim učesnicima nakon sastanka.
DNA vam omogućava nadgledanje za  sprovođenje dogovorenih akcija i nakon održanog sastanka.
Uz DNA softver budite uvijek u toku svih akcija u Vašem radnom okruženju.

Prilagođeno zahtjevima standarda

DNA i ISO standardi

Naša kompanija Vam omogućava potpunu integraciju platforme sa zahtjevima ISO standarda kao što su ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 45001....
Započnite proces digitalizacije još danas.

Postojeći informacioni sistemi

Lako integrišite postojeće sisteme sa DNA platformom

Našu platformu je moguće povezati sa poznatim informacionim sistemima.

Image link
Image link
Image link
Image link
Image link

Analiza rizika

Rizik je sastavni dio života, kako za pojedinca tako i za kompaniju. Samo ispravna percepcija ili upravljanje rizikom može nam pomoći u upravljanju i administraciji. Kompanije se suočavaju sa različitim oblicima rizika, u različitim segmentima tokom svog poslovanja. Najprepoznatljiviji su finansijski rizici (zadate vrijednosti, gubitak na tržištu, konkurencija,…). Djelovanje zasnovano na procjeni rizika omogućava kompaniji adektvatnu zaštitu od istih. DNA nudi odličan modul za upravljanje i procjenu rizika.
Pomoću DNA softvera upravljajte rizicima koji nastaju u procesima.

Pravi lideri ne zovu svoje zaposlene svakih pet minuta.

Pomoću DNA web platforme, možete da kreirate, pregledate, učestvujete u različitim aktivnostima, zadacima, akcijama i poboljšanjima. Dna sadrži i opciju predloga, kako bi zaposleni mogli da dodaju svoje predloge za poboljšanje rada u organizaciji. Budući da najbolji menadžeri koriste DNA, uvijek znaju šta su zaduženja zaposlenih, koji su njihovi trenutni ciljevi, gdje im je potrebna pomoć, kao i koji zadaci zaposlenog se obavljaju prema predviđenom planu.
Samo najbolji dobijaju prave informacije u pravom trenutku!
Image link
Pridružite se uspješnim kompanijama

Mi cijenu prilagođovamo Vašim potrebama

Cijena digitalizacije poslovnih procesa zavisi od veličine organizacije, broja korisnika, edukacije i integracije sa ISO standardima.

Unaprijedite vaše psolovanje

Primjenjivo na sve organizacije. U nas
Prezentacija

Besplatno

Za zainteresovane organizacije

Moguće otkazivanje
Prezentacija prednosti DNA
Usklađenost sa standardima
Početak

$-/mjesečno

30-dana besplatno uz uvođenje standarda

Podrška
Obuka
Bezbjednost
Pristupačnost
Putem web browsera pristupite DNA platformi bilo gdje u svijetu. DNA je takođe dostupan kao mobilna aplikacija za Android i iOS uređaje. Aplikacija je podešena na više jezika.
Upravljanje dokumentacijom
U ovom modulu, organizacije pristupaju pregledu i editovanju dokumenata. Folder sa dokumenta je organizovan po principima Windows Explorer-a. Dokumentaceija se može detaljno filtrirati .
Organizacija poslovanja
U vizuelnoj šemi, može se vidjeti hijerarhija unutar organizacije, aktuelne organizacione jedinice, sva radna mjesta unutar poslovne jedinice, uloge i zaposleni na radnim pozicijama.
Lakša organizacija sastanaka
Sekcija Sastanci prikazuje sastanke koji su u pripremi, sazvani ili otvoreni, a na kojima registrovani mora biti prisutan. Sastanci su povezani sa Google kalendarom ili Outlook-om.
Bezbjednost
U aplikaciji DNA, o bezbjednosti se vodi računa od samog početnog projektovanja, tokom kojeg mi pratimo najstrožije bezbjedonosne mjere. Moguće je voditi operativne aktivnosti sa Cloud-a.
Upravljanje projektima
Praćenje aktivnosti na projektima olakšava poslovanje. Uvezani su procesi organizacije, sastanci, aktivnosti i klijenti sa kojim posluijete. Ubrzajte vaše poslovanje!
Provjerite zašto su nam klijenti ukazali povjerenje!
CAT
Otpadne vode Budva
Ministarstvo zdravlja
Energetika Ljubljana
TRIGLAV
IKEA

Create beautiful reviews with ♾️ possibilities.

Be ready to use the next generation of WordPress themes. Be ready to met Essentials by pixfort.

Aktuelne obuke u Crnoj Gori

Pogledajte listu planiranih obuka.

There is no Event

Jednostavno do digitalizacije

Započnite proces još danas!

Kontaktirajte nas za besplatnu prezentaciju svih prednosti digitalizacije putem DNA platforme.

Image link
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.