ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000: AMPLITUDO D.O.O. PODGORICA, CRNA GORA

16/01/2019

Kompanija Amplitudo d.o.o. iz Podgorice je u saradnji sa Mobes Monte d.o.o. Podgorica i Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada, uspješno završila proces uvođenja Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001 i Sistema menadžmenta IT servisa ISO/IEC 20000.

Amplitudo d.o.o. je kompanija za razvoj i distribuciju softvera, implementaciju ICT rješenja, digitalni marketing i on-line promociju, partner za e-commerce rješenja i on-line prodaju. Takođe se bavi i izradom strategije prodaje, definisanjem tržišnih niša i organizacijom i upravljenjem prodajnih procesa po principu Key Account Managementa.
Moderna i snažna kompanija, koja razvija i održava najbolje odnose sa klijentima na bazi profesionalizma i poštovanja rokova, od sada je podržana i Sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, Sistemom menadžmenta uslugama, usaglašenim sa zahtjevima standarda ISO/IEC 20000:2011 i Sistemom menadžmenta bezbjednošću informacija, prema zahtjevima ISO/IEC 27001:2013 i još spremnija da odgovori na zahtjeve sadašnjeg i dolazećeg vremena.