Moskovska 139a, 81000 Podgorica

IMS INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA CRNA GORA

IMS – Integrisani sistem menadžmenta

IMS je sistem menadžmenta koji integriše zahtjeve ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 18001 i ostalih standarda.

Njegovom primjenom se stvara interakcija između njegovih elemenata i procesa. Koristi implementacije IMS se vide u smanjenim troškovima prilikom implementacije, smanjenju obima dokumentacije, nižoj cijeni sertifikacije i uštedi vremena.

Uvod u IMS

U poslednje vrijeme raste briga javnosti za zdravu životnu sredinu, bezbjednost na radu, bezbjednost informacija, kontinuitet poslovanja u vanrednim situacijama, kvalitet u pružanju IT i drugih servisa. Jednom rečju, sveukupni kvalitet poslovanja postaje krajnji cilj svake ozbiljne kompanije. Takođe raste interes države Crne Gore da uredi ta područja i podrži primjenu međunarodno prihvaćenih standarda, kao što su standardi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000, pogotovo u kontekstu EU integracija,a time i pripreme za mnogo veće tržište od postojećih. U vezi sa procesom priključenja Evropskoj Uniji i pojavom niza zakona i propisa stvari su počele da se usložnjavaju i u našem regionu se pojavljuje potreba da kompanija – ako misli da preživi – zadovolji niz specifičnih zakona i primijeni nekoliko prilično komplikovanih sistema menadžmenta. Kompanije se tako nalaze pred novim izazovima – kako primijeniti sve te propise i standarde i obezbijediti adekvatne resurse.

Konsultanti i ocjenjivači su po običaju bili brži od privrede – jednako kao što je poslednjih godina propagirana certifikacija prema standardu ISO 9001, sada se propagira certifikacija prema ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 14001, OHSAS 18001, a kao posledica nemilih događaja sa velikim poplavama u BiH, Srbiji i Hrvatskoj i primjena i certifikacija prema najnovijem međunarodnom standardu ISO 22301.

Pošto su broj standarda, dužina trajanja njihove implementacije i resursi neophodni za primenu opteretili kapacitete kompanija, na scenu su stupili integrisani sistemi menadžmenta (IMS). Pod time se najčešće podrazumijevao sistem u kojem su istovremeno zadovoljeni zahtjevi tri specifikacije: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Međutim, danas broj standarda u skladu sa potrebama raste, pa je neophodno da se zadovolje i zahtjevi bezbjednosti informacija, kontinuitet poslovanja, upravljanje IT i drugim servisima ISO /IEC 27001, ISO 22301 i ISO/IEC 20000. Za kompanije ovo je idealna situacija da se kreira jedinstven sistem menadžmenta u koji svi ti standardi treba da budu uklopljeni, pod nazivom “integrisani sistem menadžmenta”. Tako integrisani zahtjevi koji potiču ne iz standarda, već prije svega iz života i biznisa, iz potrebe da kompanija opstane na tržištu, postaju ulazna specifikacija za uređenje poslovnog sistema, koji onda može da prođe bilo koje nezavisno ocjenjivanje i bilo koji eksterni audit treće strane!

UOBIČAJENI ODABIR INTEGRACIJE

PREDNOSTI INTEGRACIJE SISTEMA MENADŽMENTA U IMS

 • Privrženost, pažnja i uključivanje najvišeg rukovodstva daleko je izvjesnije kada su integrisani ciljevi, resursi i mjere i kada se vrši zajedničko preispitivanje;
 • Integracija sistema menadžmenta omogućuje efektivnije odvijanje dnevnih operacija bez uključivanja najvišeg rukovodstva, ostavljajući mu vremena za strateške aktivnosti;
 • Jednostavnije i efektivnije je upravljanje integrisanim ciljevima koj imaju više aspekata od upravljanja ciljevima pojedinih MS;
 • Efektivnije je integrisanje IMS u strategiju i praksu organizacije od integrisanja pojedinačnih MS;
 • Primjena i održavanje sistema kroz integrisana ispitivanja, verifikacije, preispitivanja i valorizacije štedi vrijeme i novac;
 • Jeftiniji i efektivniji je interni audit i priprema za certifikaciju IMS od pojedinačnih
 • Efikasniji je jedinstven proces poboljšanja sa više aspekata nego više odvojenih procesa poboljšanja;
 • Sticanje povjerenja kod kupaca i pozitivan imidž na tržištu i u društvu;
 • Integrisani sistem obezbjeđuje veći nivo menadžment kontrole nego kada je uspostavljen menadžment više različitih sistema;
 • Optimizacija prioriteta, kada je jedan predstavnik rukovodstva fokusiran i zadužen za IMS u odnosu na više osoba zaduženih za različite sisteme koji imaju svoje fokuse i prioritete;
 • Bolje prihvatanje od strane zaposlenih, manji međufunkcionalni konflikti i veća motivacija zbog postavljenih ciljeva zadovoljstva svih zainteresovanih strana;
 • Efikasniji je integrisan menadžment sistem sa više fokusa od više parcijalnih menadžment sistema sa po jednim fokusom;
 • Jednistveni program svjetski akreditovanih i priznatih certifikacionih treninga za IMS štedi novac i vrijeme, a smanjuje pojavu konfuzije kod zaposlenih porukama iz odvojenih obuka za različite sisteme.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku:

Aktuelnosti
Table of Contents
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.