ISO 9001 I ISO/IEC 27001 U ORGANIZACIJI BUSINESS UNIVERSAL MEDIA d.o.o., Podgorica, Crna Gora

15/11/2019

Kompanija Business Universal Media d.o.o. prije nego je objavila da je u etar puštena cloud aplikacija budućnosti za mala i srednja preduzeća koja mijenja način dosadašnjeg poslovanja i usklađuje se sa budućim intencijama svih Evropskih Država, je prepoznala značaj standarda ISO 9001 i ISO/IEC 27001 kako bi zaštitili informacije o korisnicima aplikacije po pitanju dostupnosti, integriteta I povjerljivosti kao I da kvalitet pružene usluge bude na što većem nivou. Na obostrano zadovoljstvo uspješno smo implementirali navedene standarde.

Proventum aplikacija svojom automatskom obradom faktura kao i drugih podataka u realnom vremenu pravi cjelokupnu finansijsku sliku preduzeće, obračunava poreze kao na primjer PDV, poreze i doprinose, porez na dobit i ostale važne dažbine svakodnevno, a može se reći i u svakoj sekundi.

Osim toga Proventum omogućava vlasniku aplikacija da ima uvid u stanje na žiro računima, obavezama prema dobavljačima, potraživanjima prema kupcima,obaveza za plate, a što je najvažnije aplikacija kreira sve vrste obrazaca u skladu sa Zakonom.