GDPR OBUKA 16.10.-18.10.2019. PODGORICA, CRNA GORA

26/09/2019

GDPR AKREDITOVANA OBUKA

Mobes Monte d.o.o. Podgorica u saradnji sa Mobes Quality organizuje obuku o GDPR-u koja će Vam pomoći da organizaciju uskladite prema evropskoj regulativi i gdje ćete dobiti više informacija o GDPR-u, novoj uredbi o zaštiti ličnih podataka.

Datum održaavanja obuke: 16.10. – 18.10.2019. godine
Mjesto: Hotel Philia
Vrijeme: od 09h do 16h

GDPR “GENARAL DATA PROTECTION REGULATION”
Nova uredba o zaštiti ličnih podataka čija primjena je počela 2018. godine donijela je velike promjene u društvu. Kontrola nad ličnim podacima vraćena je njihovim vlasnicima. Prava građana EU u području zaštite ličnih podataka se povećavaju, a sa njima i obaveze svih onih koji ove podatke koriste.

Regulativa se ne primjenjuje samo na kompanije i organizacije sa sjedištem u EU već i za one čije je sjedište van EU a koji nude robu i usluge unutar EU ili su povezani sa istim kompanijama.

Obuka je akreditovana od strane EXEMPLAR GLOBAL-a i namijenjena svim zainteresovanim stranama u postupku usklađivanja sa GDPR uredbom kao što su organi javne vlasti, jedinice lokalne i područne samouprave, svim javnim preduzećima, školama i vrtićima, bankama, finansijskim institucijama i hotelima (direktorima, članovima uprave, zaposlenima i direktorima sektora ljudskih resursa) a posebno članovima projektnog tima koji rade ili će raditi na usklađivanju.

Predavači:

Zora Čizmović – Načelnica odeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Ivana Vezmar – Ekspert iz oblasti zaštite ličnih podataka

Za prijavu, cijene i više informacija o obukama kontaktirajte nas na telefone: +382 20 640 069, +382 69 499 997, +382 67 202 988 , +382 67 563 496, putem mejla office@mobes.me ili posjetite naš sajt www.mobes.me