ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, CRNOGORSKI ELELKTROPRENOSNI SISTEM a.d., Podgorica

25/09/2019

 

CRNOGORSKI ELELKTROPRENOSNI SISTEM a.d. – CGES je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  – prenos električne energije. Poslovanje CGES-a posebno je uređeno Zakonom o energetici i nizom podzakonskih akata, kojima se uredjuje rad operatora prenosnog sistema.

U cilju unapređenja rada same organizacije kao i podizanja nivoa kvaliteta pružune usluge, nivo kvaliteta očuvanja životne sredine i zaštite svojih zapolsenih, organizacija je u saradnji sa konsultantima Vladimirom Boričićem i Draganom Bulatović iz firme Mobes Monte d.o.o. uspješno otpočela proces usaglašavanja sa standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, pri čemu je odrađena analiza trenutne usaglašenosti  (GAP analiza) i napravljen plan za dalji tok procesa implementacije navedenih standarda.