Moskovska 139a, 81000 Podgorica

Faze implementacije ISO standarda

Prvi put se susrećete sa ISO standardima?

Kako do ISO sertifikata ?

Faze uvođenja standarda
Izaberite standard
Digitalizovani način implemntacije
ISO sertifikat
Image link

Sa nama do sertifikacije sistema menadžmenta!

Analiza i planiranje

Utvrđivanje potrebe za implementacijom ISO standarda.
Formiranje tima za implementaciju i dodeljivanje odgovornosti.
Analiza trenutnog stanja i identifikacija resursa potrebnih za implementaciju.
Analiza rizika.

Izrada dokumentacije

Razvoj dokumentacije koja odgovara zahtjevima standarda.
Formulisanje politika, procedura i instrukcija za upravljanje procesima i resursima.
Sprovođenje plana implementacije prema zahtjevima standarda.

Obuka i provjera

Obuka zaposlenih o primjeni procedurama i zahtevima standarda.
Sprovođenje internih provjera radi procjene usaglašenosti sa zahtevima standarda.
Identifikacija nedostataka i prilika za unapređenje sistema.
Korektivne mjere.

Sertifikacija i održavanje

Priprema za eksternu provjeru od strane akreditovane sertifikacione organizacije.
Sprovođenje provjere radi utvrđivanja usaglašenosti sa ISO standardima.
Periodična provjera i ažuriranje sistema radi usaglašenosti sa zahtjevima.

Iskoristite naše iskustvo

Kontaktirajte nas kako bismo vam pjasnili proces uvođenja standarda

Integrisani sistem menadžmenta

Standardi koji se najčešče implementiraju ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001. Moguće je integrisati više od 3 standrda istovremeno.

Česta pitanja vezana za ISO

Šta su iso standardi? Koji standardi se imlementiraju? Koliko košta implementacija? Koliko postoji standarda? kako se označavaju ? i ostala pitanja provjerite na našoj novoj stranici koja je vezna za " PITANjA i ODGOVORE"
Faze uvođenja stadnarda

FAZE IMPLEMENTACIJE ISO STANDARDA

Ova faza obuhvata razumijevanje zahtjeva ISO standarda koji su potrebni vašoj organizaciji, poput ISO 9001 za upravljanje kvalitetom ili ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom. Menadžment se mora obavezati procesu implementacije, obezbijediti potrebne resurse, definisati uloge i postaviti ciljeve. Ključno je podizanje svijesti među zaposlenima o koristima ISO sertifikacije i njihovim ulogama u procesu.

U ovoj fazi ocjenjujemo trenutne procese, procedure i sisteme vaše organizacije u odnosu na zahtjeve izabranog ISO standarda. To uključuje identifikaciju bilo kakvih neusaglašenosti ili oblasti u kojima vaša organizacija ne ispunjava zahtjeve standarda. Analiza pruža jasnu sliku o tome na šta treba obratiti pažnju tokom implementacije.

Dokumentacija je ključni aspekt ISO implementacije. Morate razviti dokumentovane procese, procedure i politike kako biste ispunili zahtjeve standarda. To uključuje kreiranje politika, procedura, radnih instrukcija i obrazaca. Pored toga, treba uspostaviti vremenski okvir, alocirati resurse i definisati odgovornosti za aktivnosti implementacije.

Ova faza uključuje implementaciju dokumentovanih procesa i procedura širom organizacije. Obuka zaposlenih o novim procesima i zahtjevima ISO standarda ključna je kako bi se osiguralo razumijevanje i usaglašenost. Obuka može obuhvatiti edukacije o principima upravljanja kvalitetom, internim auditima i specifičnim zahtjevima standarda relevantnim za uloge svakog zaposlenog.

Prije nego što zatražite sertifikaciju, neophodno je sprovesti interne audite kako biste ocijenili efikasnost implementiranog ISO standarda i identifikovali oblasti za poboljšanje. Interni audit pomaže u osiguranju usaglašenosti sa ISO standardom i priprema organizaciju za spoljni sertifikacioni audit. Nakon što se riješe sve neusaglašenosti, akreditovano tijelo za sertifikaciju sprovodi audit kako bi ocijenilo usaglašenost organizacije sa ISO standardom. Ako organizacija ispunjava zahtjeve standarda, dobija ISO sertifikat.

U korak sa svijetom

Otkrijte Novi način uvođenja standarda digitalizacjom

Digitalizacija je ključna za organizacije koje žele efikasno implementirati i održavati ISO standarde. Pruža brojne koristi, uključujući poboljšanu efikasnost, tačnost, praćenje, aktivnosti, procese i upravljanje rizicima, što na kraju dovodi do bolje usaglašenosti i konkurentske prednosti.

DNA platforma pruža kompletnu digitaliyaciju poslovanja i usaglašenost sa standardima

Garantujemo kvalitet

Mi unapređujemo Vaše poslovanje

Preko 12 godina iskustva u implementaciji međunarodnih stadnarda i preko 600 zadovoljnih klijenata.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.