Mobes Monte tim sa ponosom objavljuje sardanju i ostvareno partnerstvo sa američkom kućom Exemplar Global.
Certifikovanje i akreditacija od strane Exemplar Globala omogućava da naše profesionalne obuke ispunjavaju internacionalne standarde kroz sve pripremljene materijale za svaki poseban kurs. Na taj način Mobes Monte dokazuje kvalitet organizovanih obuka, te pružeog i stečenog znanja.
Kroz ovu saradnju i sertifkaciju naša kompanija je posvetila posebnu pažnju pružanju zananja koje se verifikuje kroz dobijanje međunarodno priznatog sertifikata.

EXEMPLAR GLOBAL NIVOI NAŠIH OBUKA

OBAVEZNI ZAHTJEVI

Kurs obuhvata predstavljanje obaveznih zahtjeva standarda, osnovnih pojmova neophodnih za razumijevanje primjene sistema menadžmenta.
Aktuelne obuke

INTERNI AUDIT

Oovaj nivo obuka obuhvata predstvaljanje najboljih metoda za preispitivanje sistema i sprovođenje internog audita u okviru organizacije u skladu sa smjernicama ISO 19011:2018.
Aktuelne obuke

EXTERNI AUDIT

Priprema i detaljna edukacija za preispitivanje sistema, kompletna kometentnost za izvođenje eksternog audita.
Aktuelne Obuke

IMPLEMENTATOR

Nivo obuhvata prenešeno znanje za primejnu ISO standarda kroz razne djelatnosti u vidu implementaicje ISO Standarda. Praktično znanje iz oblasti ISO standarda.
Aktuelne obuke
EXEMPLAR GLOBAL
Profesionalne obuke
Exemplar Global kompanija nastaje 1989. godine pružajući sertifikate kvaliteta. 2004. godine spajanjem aktivnosti za sertifikaicju osoblja Odbora za akreditaiju Registara (RAB) ostvaruje se saradnja sa Australijskim društvom za kvalitet (QSA) i mnogim drugim.
Exemplar Global sertifikaicja postaje internacionalno prepoznata i uključuje veliku zajednicu kompanija koje pružaju usluge Profesionalnih obuka/edukaicja u oblasti ISO standarda. Exemplar Global programi sertifikaicje su dizanjirani tako da pruže dokaz o kvalitetu svih edukativnih insititucija u oblasti ISO standarda.

RTP – Program Prepoznatljivog Pružaoca Obuka

Naša kompanija je odabirom i sertifikaicjom za RTP programa poboljšala pružanje svojih usluga na polju obrazovanja u oblasti ISO Standarda kroz brojne benefite za sve kandidate.

12 mjeseci besplatno

12 meseci stalnog stručnog usavršavanja kroz podršku putem direktnog pristupa nizu prilagođenih nastavnih sadržajja

Pristup Exemplar LINK -u

Namijenjena platforma za pomoći profesionalcima da izgrade svoj put u karijeri kroz identifikaicju i poboljšanje prilika za povezivanje;

Personalna sertifikacija

Kroz obuke obezbjeđujete međunarodno priznat sertifikat svuda u svijetu.

Stručna literatura

Obimne materijale za konstantno učenje i razvoj u oblasti ISO standarda

Profesionalni predavači

Prezentacije i predavanja najboljih regionalnih stručnjaka

Praktične vježbe

Na osnovu kojih će učesnik razviti vještine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije.
Kontakirajte nas ili se prijavite za obuke
Lista profesionalnih obuka za koje smo serifikovani
Dugogodišnjem poslovanjem, naša kompanija konstantno širi polje polje djelovanja pri pružanju profesionalnih obuka u oblasti ISO standarda.

U skladu sa tim radimo na stalnom razvoju i pružanju novih programa za edukaciju, sa posebnim akcentom na edukaciju specifičnih ISO stadnarda.

 • ISO 9001 – Quality management System
 • ISO 14001 – Environment Safety Management
 • ISO 45001 – Occupational Health and Safety Management
 • ISO 45001 – Occupational Health and Safety Management
 • ISO 37001 – Antibribery Management System
 • ISO/IEC 27001 – Information Security Management System
 • ISO/IEC 20000 – Information Technology Service management
 • ISO/IEC 22301 – Business Continuity Management
 • ISO 50001 – Energy Management System
 • ISO 22000 – Food Safety Management
 • GDPR – General Data Protection Regulative (EU)
300+
Zadovoljnih polaznika
39+
Vrsta obuka
10+
Države u kojima vršimo obuke
25+
Godina Exemplar global
CIJENE OBUKA

Naš tim je razvio sisteme organizovanja obuka u skaldu sa zahtjevima i očekivanjima naših klijenata.

Osnovne obuke

0
U sklopu projekta implementacije ISO standarda
 • Godinu dana besplatan sadržaj sa sajta exemplar globala
 • Exeplar global licencirani sertifikati
 • Praktični primjeri u toku implementacije
 • Prilagođavanje obuka organizaciji
 • 24/7 Podrška

 

Profesionane obuke

-
-
cijena na upit
 • Više puta godišnje
 • Više nivoa obuka
 • Godinu dana besplatan sadržaj sa sajta exemplar globala
 • Exeplar global licencirani sertifikati
 • Integrisani sistemi menadžmenta
 • Međunarodno priznati nivoi obuka
 • Profesionalna literatura
 • Profesionalni predavači
 • Praktični primjeri u toku implementacije
 • Prilagođavanje obuka organiyaciji
 • 24/7 Podrška

Napomena: Cijena zavisi od nivoa obuka, navedena cijena je minimalna.

IN HOUSE OBUKE

-
-
Cijena na upit
 • Organizacija obuka na lokaciji klijenta
 • Više puta godišnje
 • Više nivoa obuka
 • Godinu dana besplatan sadržaj sa sajta exemplar globala
 • Exeplar global licencirani sertifikati
 • Integrisani sistemi menadžmenta
 • Međunarodno priznati nivoi obuka
 • Profesionalna literatura
 • Profesionalni predavači
 • Praktični primjeri u toku implementacije
 • Prilagođavanje obuka organiyaciji
 • 24/7 Podrška

Napomena: Cijena zavisi od nivoa obuka, navedena cijena je minimalna.

Čikom ISO standardi
ERSTE BANKA ISO STANDARDI MOBES MONTE
CEDIS ISO Standardi Crna Gora obuke
What Clients Say About Us

Mobes Monte d.o.o. clients and their results are the best proof that our methodologies work. But we’ve also received numerous awards and praise from the media and our peers.

Play now

Business team discussing ideas for startup. Leader speaking at board with notes and lightbulb flat vector illustration. Corporate meeting concept for banner, website design or landing web page

Frequently Asked Questions

Next Upcoming Event

PROGRAM PROFESIONALNIH OBUKA - ISO STANDARDI

10 November 2021 - Cetinjski put bb
Podgorica, Gornja Gorica 81000 Montenegro
2046318
DD days
HH hours
MM min
SS sec

 • Everyone wants to be top of the search results, but you have to deserve to be there.
 • We work closely with you to understand your unique businesses challenges & objectives.
 • Creating compelling & valuable content, both onsite & distributing it through a variety of online channels.
Aktuelnosti

Aktuelne obuke potražite u sekciji aktuelne obuke.