ISO STANDARDI – DOPRINOS EKONOMSKOM RAZVOJU

17/05/2021

Na osnovu istraživanja objavljenog u Februaru 2021. od starne članova ISO organizacije dokazano je da su standadrdi doprinijeli povećanju BDP-a do 28% u Skandinavskim zemljama. U skladu sa tim istraživanje sprovedeno u 1179 kompanija pokazuje da implementacija standarda predstavlja važan aspekt poslovanja što je snažan pokazatelj da standardi predstavljaju važan  alat za budući ekonomski razvoj.

Još jedna studija sporvedena u Francuskoj pokazuje da 66 % ispitanih organizacija je naznačilo povećanje prihoda, od implementacije standarda. 69 % organizacija je konstatovalo je implementacija standarda ima pozitivan uticaj na samo poslovanje.

Istraživanja sprovedena u Belgiji, na osnovu komparativne analize, u  razdoblju od 25 godina, pokazuju da implementirani standardi utiču na pozitivan i održivi doprinos povećanju BDP-a i razvoj produktivnosti u radu. Preciznije, implementacija jednog dodatnog standarda doprinosi povećanju BDP-a za 2.04 eur na godišnjem nivou, a povećaće produktivnost u radu zaposlenog za 19%.

U Kanadi istarživanja pokazuju da je u periodu od 2004. godine do sada povećanje BDP-a na godišnjem nivou za 26 miliona dolara. Ispitivane kompanije ističu značaj standarizacije kao osnove za kontinuirani razvoj, inovacije i razvijanje novih proizvda. Istraživanje objavljeno 2015. potvrđuje značaj i važnost implementiranih standarda kroz njenu ekonsmsku vrijednost. Standarizacija pomaže Kanadsku ekonomiju u četri segmenta: kompetitivnost, inovativnosti, sigurnosti i održivog razvoja.

ANFR istraživanja na osnovu analize sporvednoj u kompanijama u 1790 kompanija pokazuje da je vrijednost kompanija porasla za 70 %. Intervjuisani su potvrdili da implementacija standarda promoviše inovacije i pomaže u razlikovanju proizvoda. 61% izjavilo je da standardi pomažu u transaprentnosti i etičnosti u radu.

Izvori: https://library.iso.org/home.html