Moskovska 139a, 81000 Podgorica

ISO 14001 SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE CRNA GORA

UVOD U ISO 14001

Moderan čovjek je danas žrtva sopstvenog tehnološkog napretka. Savremene tehnologije, emisije gasova, globalno zagrijavanje i trošenje prirodnih resursa su razlozi koji nas navode na to da moramo krenuti od samih sebe u očuvanju životne sredine. Standard ISO 14001:2004 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane preduzeća budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama.

 

ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

 

Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004 obezbjeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svjetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

Uvođenjem ISO 14001 Vaše preduzeće dokazuje:

 • da posluje na ekološki odgovoran način,
 • da je usaglašen sa relevantnim zakonima,
 • jasno da će primjenom ovog standarda imati za rezultat bolji učinak na zaštitu životne sredine.

ZNAČENJE ISO 14001

ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

ISO 14001:2004 je standard za upravljanje zaštitom životne sredine, publikovan od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization – ISO) 2004. godine.

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine je, praktičan, fleksibilan i primjenljiv standard u svim državama i svim preduzećima, koje žele:

 • implementirati, održavati i poboljšati sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • osigurati usklađenost sa svojom utvrđenom politikom upravljanja zaštitom životne sredine
 • pokazati drugima tu usklađenost

Sistemsko uvođenje i primjena brojnih tehnika koja naša konsultantska kuća nudi za upravljanje zaštitom životne sredine može doprinijeti boljim poslovnim rezultatima. Proistekao je iz iskustva ISO 9001 i zasnovan je na dugogodišnjoj teoriji i iskustvu o kvalitetu i menadžmentu. Prilikom implementacije ISO 14001 istovremeno se stvara dobra baza za dobijanje ekološke dozvole koja ima sve veći značaj u poslovnoj sferi.

PREDNOSTI I KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 14001

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 su:

 • smanjenje rashoda,
 • racionalnija potrošnja energenata (električna energija, voda, gas itd.),
 • smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • smanjenje rizika od ekoloških incidenata,
 • povećanje sposobnosti brze i djelotvornije intervencije,
 • poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama,
 • pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
 • smanjuje rizik za kazne i moguće sudske procese,
 • uticaj na zdravlje zaposlenih i stanovništva,
 • preventivno djelovanje na negativne uticaje,
 • pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa,
 • usavršavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine,
 • kreiranje i podizanje ekološke svijesti zaposlenih,
 • preispitivanje rada i preduzimanje korektivnih akcija,
 • poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vaših klijenata,
 • pozicioniranje na domaćem i evropskom tržištu.
 • ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

POSTUPAK UVOĐENJA ISO 14001

Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primjenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rešenja pri uspostavljanju Sistema menadžmenta životnom sredinom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004.

Faze uvođenja ISO 14001
 

Donesite odluku – Implementacija i sertifikacija ISO 14001 u vaše preduzeće

ODLUKA – POZOVITE NAS NA NAŠ BROJ TELEFONA -RAZMOTRIĆEMO POTREBE VAŠEG POSLOVANJA I ORGANIZOVATI USLUGE KOJE ĆE NAJVIŠE ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA

0%

+382 69 499997 – PODRŠKA I POMOĆ- RASPOLAŽEMO VELIKIM BROJEM STRUČNE LITERATURE, KAO I KVALITETNOM KONSULTANTSKOM PODRŠKOM U VIDU OBUKA I SEMINARA KOJA ĆE VAM POMOĆI PRI IMPLEMENTACIJI

0%

PODRŠKA I LITERATURA – POSTUPAK UVOĐENJA QMS-A U VAŠE PREDUZEĆE – POSTUPAK UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM OBUHVATA 8 FAZA

0%

OSAM FAZA – PRIPREMNE AKTIVNOST

0%

I FAZA – IDENTIFIKACIJA POSLOVANJA

0%

II FAZA – DEFINISANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

III FAZA – DEFINISANJE PROCESA

0%

IV FAZA – IZRADA DOKUMENATA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

V FAZA – IMPLEMENTACIJA QMS-A

0%

VI FAZA – SPROVOĐENJE INTERNE PROVJERE

0%

VII FAZA – SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

VIII FAZA – NAKON CERTIFIKOVANJA NAŠ OCJENJIVAČ ĆE VAS POSJEĆIVATI U REDOVNIM INTERVALIMA SVAKE GODINE, KAKO BI OCIJENIO DA LI JE VAŠA ORGANIZACIJA I DALJE USKLAĐENA SA ZAHTJEVIMA ISO 9001: 2008

0%

KONTINUALNO OCJENJIVANJE

0%

Proces uspostavljanja obuhvata više faza, i to:

I FAZA – Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

  Konsultanti
 • organizacionu strukturu;
 • sistematizaciju radnih mesta;
 • internu i eksternu dokumentaciju;
 • analize procesa;
 • aktivnosti realizacije;
 • aspekte životne sredine;
 • postojeće opasnosti;
 • način rada menadžmenta;
 • imenovanje Menadžera kvaliteta.

II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa odgovornim licem iz preduzeća definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Definisanje osnova EMS

  Konsultanti zajedno sa odgovornim licem preduzeća definišu:
 • Misiju i viziju preduzeća;
 • Politiku zaštite životne sredine preduzeća.

IV FAZA: Definisanje procesa

Konsultanti zajedno sa odgovornim licem preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

V FAZA: Izrada dokumenata sistema EMS -a

  Sistem menadžmenta zaštite životne sredine mora biti dokumentovan. u skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti EMS-a:
 • poslovnik zaštite životne sredine – opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 14001;
 • procedure – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima;
 • radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti

VI FAZA: Implementacija EMS-a

Usvojena rešenja i dokumenta EMS-a se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 14001.

okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 • upravljanju dokumentima;
 • odgovornostima rukovodstva;
 • definisanju ciljeva za smanjenje uticaja i aspekata na životnu sredinu;
 • identifikaciji i vrednovanju aspekata životne sredine i uticaja koje organizacija prouzrokuje svojim djelovanjem na životnu sredinu;
 • kontroli neželjenih aspekata;
 • planiranju hitnih i vanrednih situacija;
 • usaglašavanju i primjeni zakonskih i drugih regulativa;
 • sprovođenju obuke;
 • upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);
 • sprovođenju prodaje;
 • mjerenju i analizi i poboljšanju.

VII FAZA: Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtjevima standarda ISO 19011:2002. Osposobljeni proverivači EMS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA: Sertifikacija EMS-a

Sertifikacija ISO 14001:2004 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Održavanje sertifikovanog ISO 14001

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje svog Sistema menadžmenta zaštite životne sredine kao i cijelog poslovnog sistema.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.