Moskovska 139a, 81000 Podgorica

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom Crna Gora

UVOD U ISO 9001

Serije standarda ISO 9000 nastaju početkom 70-ih kao posledica napora da se izvrši sistematizacija i harmonizacija aktivnosti nacionalnih standarda koji definišu zahtjeve za kvalitet i upravljaju njime. Razvila ih je (ISO) Međunarodna organizacija za standardizaciju koju čine predstavnici iz različitih zemalja. Od osnivanja 1947. godine. ISO organizacija izdaje globalne, industrijske i komercijalne standarde koji se još zovu ISO standardi.

Organizacija će imati bolje poslovanje na tržištu ukoliko kreira i zadrži zadovoljne kupce, samo ako u svojoj ponudi posjeduje proizvode ili usluge koji odgovaraju potrebama, zahtjevima i očekivanjima kupaca. Uvođenjem standarda ISO 9001 usvajate novi način poslovanja koji omogućava korišćenje principa u cilju zadovoljstva kupca.

Značaj kvaliteta danas, postaje sve veći zbog konkurentnosti na svjetskom tržištu. Za razvoj na tom tržištu često nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001. U poslovnom svijetu, to je osnova povjerenja, ne samo kupaca već vaših budućih partnera. Partnerstva ili strateška povezivanja su uslov opstanka na internacionalnom tržištu. Biti dio strateške mreže ili sistema, znači imati prednost, a sertifikat ISO 9001 je ulaznica za njih.

 

ZNAČENJE ISO 9001?

To je međunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem upravljanja kvalitetom, čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Sistem menadžmenta kvalitetom ili ISO 9001 se može primijeniti na sva preduzeća bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode/usluge koji se isporučuju.

Svrha ovog standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Takođe, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Na ovaj način znatno se olakšava Vaše poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca. Ovakav model povećava povjerenje klijenata u vaš proizvod / uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

 

PREDNOSTI I KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 9001

Da bi istakli prednosti ovog međunarodnog standarda, navešćemo osam principa na kojima ovaj standard počiva:

Svaka organizacija je jedinstvena ali se uočavaju koristi nakon implementacije sistema menadžmenta kvaliteta

Koristi od implementacije ISO 9001:

 • Smanjenje ukupnih troškova poslovanja
 • Veći profit
 • Obezbeđenje zadovoljstva kupaca
 • Bolje tržišne mogućnosti
 • Povećava povjerenje klijenata
 • Kontrola svih procesa
 • Veća odgovornost zaposlenih
 • Bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih
 • Postizanje timskog rada
 • Povećanje svijesti zaposlenih o kvalitetu
 • Bolja iskorišćenost vremena i resursa
 • Bolja prolaznost na tenderima
 • Stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti
 • Pozicioniranje u društvu uspešnih

 

POSTUPAK UVOĐENJA ISO 9001

U postupku uvođenja ISO 9001 poželjna je stručna pomoć konsultanata. Cjelokupan proces uvođenja tj. razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS ili ISO 9001) se mora dobro isplanirati i zahtijeva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Naš tim konsultanata u radu sa klijentima primijenjuje individualni pristup. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, i u cjelokupnom projektu se teži nalaženju optimalnih rješenja. To će garantovati primenljivost QMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

ODLUKA – POZOVITE NAS NA NAŠ BROJ TELEFONA -RAZMOTRIĆEMO POTREBE VAŠEG POSLOVANJA I ORGANIZOVATI USLUGE KOJE ĆE NAJVIŠE ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA

0%

+382 69 499997 – PODRŠKA I POMOĆ- RASPOLAŽEMO VELIKIM BROJEM STRUČNE LITERATURE, KAO I KVALITETNOM KONSULTANTSKOM PODRŠKOM U VIDU OBUKA I SEMINARA KOJA ĆE VAM POMOĆI PRI IMPLEMENTACIJI

0%

PODRŠKA I LITERATURA – POSTUPAK UVOĐENJA QMS-A U VAŠE PREDUZEĆE – POSTUPAK UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM OBUHVATA 8 FAZA

0%

OSAM FAZA – PRIPREMNE AKTIVNOST

0%

I FAZA – IDENTIFIKACIJA POSLOVANJA

0%

II FAZA – DEFINISANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

III FAZA – DEFINISANJE PROCESA

0%

IV FAZA – IZRADA DOKUMENATA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

V FAZA – IMPLEMENTACIJA QMS-A

0%

VI FAZA – SPROVOĐENJE INTERNE PROVJERE

0%

VII FAZA – SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

VIII FAZA – NAKON CERTIFIKOVANJA NAŠ OCJENJIVAČ ĆE VAS POSJEĆIVATI U REDOVNIM INTERVALIMA SVAKE GODINE, KAKO BI OCIJENIO DA LI JE VAŠA ORGANIZACIJA I DALJE USKLAĐENA SA ZAHTJEVIMA ISO 9001: 2008

0%

KONTINUALNO OCJENJIVANJE

0%

I FAZA: Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću, i obuhvatiće:
organizacionu strukturu;
sistematizaciju radnih mjesta;
internu i eksternu dokumentaciju;
analize procesa;
aktivnosti realizacije;
način rada menadžmenta;
imenovanje Menadžera kvaliteta.

II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća ili Menadžerom kvaliteta definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Definisanje osnovnih zahteva QMS

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća definišu:
Misiju i viziju preduzeća;
Politiku kvaliteta preduzeća.

IV FAZA: Definisanje procesa

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

V FAZA: Izrada dokumenata sistema QMS-a

Sistem menadžmenta kvalitetom mora biti dokumentovan. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti QMS-a:

poslovnik kvaliteta – opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 9001
procedure kvaliteta – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima
radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.

VI FAZA: Implementacija QMS-a

Usvojena rješenja i dokumenta QMS-a se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 9001. U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

upravljanju dokumentima;
odgovornostima rukovodstva;
definisanju ciljeva;
sprovođenju obuke;
upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);
sprovođenju prodaje;
mjerenju i analizi i poboljšanju.

VII FAZA: Sprovođenje interne provjere

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtjevima standarda ISO 19011:2002. Osposobljeni provjerivači QMS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta kvalitetom.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA: Sertifikacija QMS-a

Certifikacija ISO 9001:2008 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom koje vrši izabrano certifikaciono telo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira certifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na certifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocjenjivanje

Nakon certifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 9001:2008.

Održavanje certifikovanog ISO 9001

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje Sistema menadžmenta kvalitetom kao i cijelog poslovnog sistema.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtjev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.