OBUKE za borbu protiv korupcije – ISO 37001

Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije Mobes Monte d.o.o. organizuje obuke u oblasti Sistema menadžmenta za bornu protiv korupcije ISO 37001.     ISO 37001 – Sistem menadžmenta za borbu protiv mita, je standard objavljen 2016. godine od strane Međunarodne...

Read More