PROFESIONALNE OBUKE U OBLASTI ISO STANDARDA

25/10/2021

Svi želimo da profesionalno napredujemo, da se naš rad istakne, bude prepoznatljiv i nagrađen. Kako bismo podstakli razvoj naše organizacije nepohodno je da razumijemo sve aspekte i procese rada u organizaciji. Najbolji način ra monitoring razvoja, upoznavanja sa svim procesima i identifikaicje mjesta za poboljšanje jeste kroz primjenu ISO Standarda u organizaciji. Uz ISO standarde razvijate i svoje analitičke sposobnosti sa posebnim akcentom na obuke.

Ulaganje u znanje je uvijek na listi prioriteta za dalji napredak kompanije. Mobes Monte Vam može pomoći da stknete neophodno znanje za primjenu ISO Standarda, bez obzira na to da li Vaša organizaicja ima već implementirane ili planira da implementira ISO standarde, programom profesionalnih obuka. Profesionalne obuke u našoj organizaciji su personalnog karaktera tako da omogućavaju personalni razvoj analitičkih vještina, koje možete primijeniti u svakom radnom okruženju.

Program profesionalnih obuka organizujemo uz akreditaciju i partnerstvo Exemplar Global koji je razvio program RTP zasnovan na sertifikaciji o kompetentnosti. RTP obuhvata slobodan pristup vebinrima, te omogućava kontinuirano učenje putem e – learning platforme u periodu od 12 mjeseci.

Zašto je korisno pohađati obuke u oblasti ISO standarda?

• Profesionalne obuke će Vam omogućiti efikasniju primjenu ISO standarda zahvaljujući primjerima i stručnim zadacima koje se odrađuju uz konsultaciju sa stručnim predavačima.
• Prilikom edukacije razvijate analitiče vještine
• Razvijanje vještina za prepoznavanje rizika i ciljeva
• Identifikaicja svih neophodnih resursa za ispunjenje ciljeva i sprječavanje štete koju mogu izazvati potencijalni rizici i prijetnje.
• Jednostavnija primjena svih smjernica ISO standarda
• Razamijevanje svih relevantnih pojmova od značaja u odnosu na ISO standarde
• Razvijanje vještine za sprovođenje provjera sistema
• Razvijanje liderskih sposobnosti

Posebni benefiti obuka u našoj organizaciji:

• Sertifikat koji dobijete nakon akreditovanih obuka je međunarodno priznat.
• 12 mjeseci stalnog stručnog usavršavanja kroz podršku putem direktnog pristupa nizu prilagođenih nastavnih sadržaja
• Pristup Exemplar LINK-u, namijenjenoj platformi za pomoć profesionalcima da izgrade svoj put u karijeri kroz identifikaciju i poboljšanje prilika za povezivanje
• Obimne materijale za konstantno učenje i razvoj iz oblasti ISO standarda
• Prezentacije i predavanja najboljih regionalnih stručnjaka.

Kome je namijenjen ovaj kurs?
Ovaj kurs namijenjen je svim profesionalcima koji žele da razviju svoje snalitičke vještine i steknu znanje u odnosu na ISO standarde.
Pojedinačno kurs je namijenjen svim Menadžerima u oblasti ISO standarda, uz posebne smjernice za provjeravanje sistema.
Kurs je namijenjen i Predstavnicima Top menadžmenta, kao i administrativnom osobolju.

Rezime Kursa:
1.Predstavljanje savremenih sistema upravljanja
2.Metodologija rada i postavljanja ISO Standarda Predstavljanje svih klauzula standarda: Uvod u ISO standarde
3.Osnovni pojmovi
4.Kontekst organizacija
5.Područje primjene i zainteresovane strane
6.Liderstvo i posvećenost
7.Planiranje, upravljanje rizicima i ciljevima
8.Proces monitoringa performansi
9.Preispitivanje sistema
10.Poboljšanje sistema
11.Primjeri iz prakse
12.Razvijanje neophodne dokumentacije
13.Naučićete kako da planirate integrisani sistem upravljanja i razvijete modernu strukturu procesa kroz praktične aktivnosti.

Mobes Monte d.o.o. organizuje dva seta obuka.

Programom predviđenim u terminu od 10.-12. Novembra obradićemo sljedeće standarde:

  • ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitiom životne sredine
  • ISO 45001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom i bezbjednošću na radu

U periodu od 23.-26. Novembra obradićemo sljedeće standarde:

  • ISO/IEC 27001:2013 – Sistem menadžmenta bezbjednoću informacija
  • ISO 22301: 2019 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja
  • ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta protiv mita
  • GDPR – Opšta regulativa za zaštitu ličnih podataka

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate kurs, prijavite se putem našeg sajta ili putem e-maila. Mobes Monte Vam uvijek stoji na raspologanju za sve nedoumice, možete nas kontaktirati putem mail-a: office@mobes.me ili putem telefona +382 20 640 069.