JAVNI POZIV MINISTARTSVA EKONOMSKOG RAZVOJA PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE ZA 2021. GODINU

21/09/2021

PROGRAMSKA LINIJA ZA UVOĐENJE MEĐUNARODNIH STANDARDA

Crnogorska ekonomija se i dalje bori sa negativnim efektima pandemije, a s tim na umu Ministartsvo ekonomskog razvoja raspisalo je Javni poziv za razvoj i oporavak kroz finansijsku podršku kako bi se unaprijedila konkurentnost crnogorske privrede.

Programska linija za unapređenje konkuretnosti provrede ima za cilj podsticanje digitalizacije te uvođenje međunarodnih standarda za unapređenje poslovanja kako bi se mikro, mala i srednja preduzeća dodatno razvijala i omogućio rast kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Programska linija za unapređenje konkuretnosti kroz uvođenje međunarodnih standarda omogućava poboljšanje poslovanja kroz:

 • unapređenje produktivnosti,
 • poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga,
 • usaglašavanje proizvoda/usluga sa zahtjevima međunarodnih standarda i akreditacija tijela za ocjenu usaglašenosti,
 • povećanje izvoza kroz učestvovanje na međunarodnim tenderima,
 • smanjenje regionalnih razlika.

Implementacijom međunarodnih standarda preduzeće pokazuje da vodi brigu o kvalitetu proizvoda/usluga i na taj način povećava svoju vrijednost na međunarodnom tržištu. Nezavidan položaj domaćih preduzeća na međunarodnom tržištu nameće potrebu za promjenom dosadašnjeg načina razmišljanja i definisanjem faktora unapređenja poslovanja.

Podrška Ministarstva ekonomskog razvoja ogleda se u refunaciji uloženih finansijskih  sredstava u proces implementacije i sertifikacije procesa za usaglašenost sa međunarodnim standardima.

Ministarstvo ekonomskog razvoja pružiće refunaciju troškova u visini do 70% troškova uloženih u unapređenje kroz implementaciju i sertifikaciju međunarodnih standarda, za projekte do 4,000 € bez PDV-a.

Program stavlja poseban akcenat na podršku mladih preduzenika (mlađi od 35 godina starosti) i jačanju žene u preduzetništvo, gdje se omogućava refunacija do 80% uloženih sredstava za projekte u iznosu do 5,000.00 €.

Mobes Monte d.o.o. kao konsultanstka kuća za implemetaciju međunardodnih standarda je spremna da Vam pomogne na putu za ispunjenje svih uslova za usklađenost i unapređenje Vašeg psolovanja sa međunarodnim standardima.

Kako biste se prijavili na Javni poziv, te omogućili proces podrške potrebno je da ispunjavate neki od sljedećih uslova:

 • Da poslujete u 100% privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • Imate sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Da ste registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Da nemate učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica)
 • Da u prethodnih 12 mjeseci niste imali drugu registrovanu djelatnost;
 • Da poslujete najmanje 12 mjeseci od dana predaje prijave i imate predate zvanične finansijske izvještaje za 2020., u zakonski predviđenom roku ili vam je Rješenjem Uprave prhoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja;
 • Redovno izvršavate obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmirujete reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021);
 • Za iste aktivnosti niste koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u podlednje 3 godine;
 • Niste u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • Niste u postupku stečaja ili likvidacije;
 • Čije odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji;
 • Niste u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.

Ukoliko ste spremni da unaprijedite rad vaše organizacije, a pri tom iskoristite skoristite mogućnost refundacije sredstava čak do 80%, Mobes Monte je spreman da vam pomogne u ostavrenju tog cilja.

Na našoj web stranici možete pronači sve detalje u odnosu na standarde te načine na koji mogu unaprijediti Vaše poslovne procese.

Za jednostavniji proces, podnesite upit putem opcije „ZAHJTEV ZA PONUDU“  i neko iz našeg tima će Vas kontaktirati.

Kako biste se detaljnije informisali o kompletnom porgramu preporučujemo da posjetite sajt Ministarstva ekonomskog: SAJT

Takođe, za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila: office@mobes.me ili putem telefona:  +382 69 499 997.

JAVNI POZIV – Zvanični dokument

Korisničko uputstvo za prijavu