JAVNI POZIV MINISTARTSVA EKONOMSKOG RAZVOJA PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE ZA 2022. GODINU

22/03/2022

Ministartsvo ekonomskog razvoja raspisalo je Javni poziv za razvoj i oporavak kroz finansijsku podršku kako bi se unaprijedila konkurentnost crnogorske privrede.

Programska linija za unapređenje konkuretnosti provrede ima za cilj podsticanje digitalizacije te uvođenje međunarodnih standarda za unapređenje poslovanja kako bi se mikro, mala i srednja preduzeća dodatno razvijala i omogućio rast kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Programska linija za unapređenje konkuretnosti kroz uvođenje međunarodnih standarda omogućava poboljšanje poslovanja kroz:

 • unapređenje produktivnosti,
 • poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga,
 • usaglašavanje proizvoda/usluga sa zahtjevima međunarodnih standarda i akreditacija tijela za ocjenu usaglašenosti,
 • povećanje izvoza kroz učestvovanje na međunarodnim tenderima,
 • smanjenje regionalnih razlika.

Implementacijom međunarodnih standarda preduzeće pokazuje da vodi brigu o kvalitetu proizvoda/usluga i na taj način povećava svoju vrijednost na međunarodnom tržištu. Nezavidan položaj domaćih preduzeća na međunarodnom tržištu nameće potrebu za promjenom dosadašnjeg načina razmišljanja i definisanjem faktora unapređenja poslovanja.

Podrška Ministarstva ekonomskog razvoja ogleda se u refundaciji uloženih finansijskih  sredstava u proces implementacije i sertifikacije procesa za usaglašenost sa međunarodnim standardima.

Program stavlja poseban akcenat na podršku mladih preduzenika (mlađi od 35 godina starosti) i jačanju žene u preduzetništvo, gdje se omogućava refunacija do 80%.

Programska linija za podršku digitalizaciju Cilj Programske linije za podršku digitalizaciji je podizanje nivoa automatizacije poslovnih procesa i nivoa znanja upravljačkih i operativnih struktura kod MMSP.

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Komponenta 1: Integracija poslovnih softvera i web rješenja;
 • Komponenta 2: Realizacija specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenjaveće kompleksnosti;
 • Komponenta 3: Unapređenje digitalnih vještina zaposlenih

Mobes Monte uz saradnju sa slovenačkom kompanijom NETS nudi usluge implementacije DNA softwera koji omogućava inovativan način implementacije ISO stadnarda, te praćenje svih poslovnih procesa i unapređenje.

Mobes Monte d.o.o. kao konsultanstka kuća za implemetaciju međunardodnih standarda je spremna da Vam pomogne na putu za ispunjenje svih uslova za usklađenost i unapređenje Vašeg psolovanja sa međunarodnim standardima.

Kako biste se prijavili na Javni poziv, te omogućili proces podrške potrebno je da ispunjavate neki od sljedećih uslova:

 • Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednjapreduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
 • (“Službeni list Crne Gore”, broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinudodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonomo računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sledeće uslove:
 • -Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;
 • -Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • -Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • -Imaju šifru osnovne djelatnosti  pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2021. Godine
 • -Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2021. godinu u zakonski predviđenom
 • roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predajufinansijskih izvještaja2.
 • -Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je
 • preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu,podnio GPPFL obrazac za 2021. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2022. godinu;
 • -Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na
 • dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmirujureprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja
 • (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih ineporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganjenaplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020,50/2020, 015/2021)3;
 • -Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog
 • budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
 • -Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
 • -Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;
 • -Čiji osnivač i / ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz
 • oblasti privrednog kriminala;
 • -Nisu u finansijskim poteškoćama4(u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u
 • skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.
 • -U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica)5, ne mogu aplicirati saoba privredna društva na istu programsku liniju.

Ukoliko ste spremni da unaprijedite rad vaše organizacije na digitalan i inovativan način , a pri tom iskoristite skoristite mogućnost refundacije sredstava čak do 80%, Mobes Monte je spreman da vam pomogne u ostavrenju tog cilja.

Na našoj web stranici možete pronači sve detalje u odnosu na standarde te načine na koji mogu unaprijediti Vaše poslovne procese.

Kako biste se detaljnije informisali o kompletnom porgramu preporučujemo da posjetite sajt Ministarstva ekonomskog: SAJT

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila: office@mobes.me ili putem telefona:  +382 69 499 997.

korisnicko-uputstvo-za-elektronsko-podnosenje-zahtjeva-u-okviru-programa-podrske-privredi-za-2022-godinu

program-za-unapredenje-konkurentosti-privrede-2022g