Profesionalne obuke – ISO 37001 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije

07/07/2021

 

Mobes Monte d.o.o. organizuje obuke u oblasti Sistema menadžmenta za bornu protiv korupcije ISO 37001.

ISO 37001 – Sistem menadžmenta za borbu protiv mita, je standard objavljen 2016.
godine od strane Međunarodne organizacije za standarizaciju i ima za cilj  sprječavanje i suzbijanje mita i korupcije pomažući organizacijama u primjeni i razradi sistema upravljanja.

Pored Zakona i međunarodnih Konvencija u oblasti suzbijanja mita u svijetu je ukazana potreba za dodatnim alatima. S tim na umu, organizacije imaju odgovornost da samostalno doprinesu smanjenju mita na svim nivoima.

Usvajanjem Politike za borbu protiv mita od strane organizacije izbjegavaju se rizici i štete od aktivnosti u vezi sa mitom. Organizacija, podržana ovim sistemom, svoj rad promoviše uz dokazano povjerenje i integritet.

Pohađanjem obuke steknite sposobnosti i vještine za usklađivanje organizacije sa zakonom. Ova obuka omogućava sticanje znanja za uspostavljanje kontrola u okviru organizacije u borni protiv mita i korupcije i doprinesite stavranju pozitivne organizacijske slike i kulture koja njeguje transparentnost u radu.

Ko bi trebalo da pohađa ovaj kurs?

  • Menadžeri svih organizacija;
  • IMS Menadžeri;
  • Svi koji su zainteresovani za temu korupcije;
  • Svi Menadžeri koji sprovode dubinske analize u preduzeću.

Benefiti pohađanja obuke

  • Sticanje opširnog znanja svih koncepta, pristupa, metoda za implementaciju i razumijevanje primjena efikasnog Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije;
  • Razumijevanje povezanosti Standarda ISO 37001 sa ostali ISO Standardima
  • Razvijanje znanja i ekspertiza za podršku pri primjeni standarda ISO 37001
  • Sticanje znanja i vještina za sprovođenje Audita i izradu izvještaja o neusaglašenosti
  • Sticanje znanja za savjetovanje pri implementaciji Standarda ISO 37001.

Profesionalna obuka organizovana je uz akreditaciju i partnerstvo sa Exemplar Global (SAD, Južna Koreja, Australija) koji je razvio program RTP zasnovan na sertifikaciji o kompetentnosti. RTP obuhvata slobodan pristup vebinarima te omogućava kontinuirano učenje putem e-learning modela u periodu od 12 mjeseci. Na ovaj način svi učesnici mogu pratiti sve trendove u svijetu ISO standarda te iste primjeniti pri procesu unapređenja organizacija.

CERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim ishodom istog biti izdat AKREDITOVAN CERTIFIKAT o kompetentnosti za internog ili eksternog auditora od strane američke kuće Exemplar Global koji je priznat širom svijeta.

Za cijene i više informacija o obukama budite slobodni da nas kontaktirate putem sljedećih brojeva : +382 20 640 069, +382 69 499 997, +382 67 563 496,  +382 67 707 284 ili putem e-maila: office@mobes.me