VECTOR SYSTEM SECURITY NIKŠIĆ, CRNA GORA

13/01/2017

Kompanija Mobes Monte d.o.o. sa sjedištem u Crnoj Gori, uspješno je završila proces implementacije Integrisanog menadžment sistema (IMS) sadržanog od Sistema menadžmenta kvaliteta (ISO 9001) Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (ISO 14001), Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu (OHSAS) i Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija (ISO/IEC 27001) u kompaniji Vector System security d.o.o. Nikšić.
Realizacijom IMS-a, kompanija pokazuje brigu o kvalitetu svojih usluga i proizvoda, o zaštiti i bezbjednosti svojih zaposlenih, o smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i o zaštiti informacija.

Društvo za zaštitu lica I imovine Vector System Security d.o.o. danas je jedno od društava u Crnoj Gori koje je za kratko vrijeme uspjelo da postane važan faktor na tržištu poslova obezbjeđenja. Ovo Društvo pruža kompletnu uslugu fizičke i tehničke zaštite svojim klijentima, a sve po standardima Zakona o zaštiti lica i imovine Crne Gore.
Tim zaposlenih u Vector System Security d.o.o. čine visoko kvalifikovani poznavaoci fizičkog i tehničkog obezbjeđenja i njihova stručna znanja prevazilazi jedino njihova predanost i posvećenost klijentu.

www.vectorsystemsecurity.me