ORBITA D.O.O. NIKŠIĆ – ISO 9001

13/01/2017

Mobes Monte d.o.o. Podgorica, Crna Gora je uspješno završila projektni zadatak – implementaciju Integrisanog menadžment sistema (IMS) sadržanog od Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 u kompaniji Orbita d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću.
Zahtjevima ISO 9001 preduzeće Orbita d.o.o. uspostavlja kontrolu kvaliteta svih procesa u organizaciji, povećava svijest zaposlenih o kvalitetu i ekologiji i preventivno djeluje na negativne uticaje i zdravlje zaposlenih i stanovništva.
Orbita d.o.o. osnovana je 1992. Godine u nikšiću. Osnovna djelatnost kompanije je izvoz-uvoz, posredovanje u trgovini, zastupanje inostranih firmi i distribucija proizvoda.
www.orbita.co.me