ISO 9001 I ISO 14001 HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA AD

13/01/2017

Kompanija Mobes Monte d.o.o. i Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada započele su projekat implementacije integrisanog sistema menadžmenta, koji se sastoji od: Sistema menadžmenta kvaliteta (ISO 9001:2015) i Sistema menadžmenta zaštite životnom sredinom (ISO 14001:2015) u Hotelskoj Grupi Budvanska Rivijera AD.

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera AD, najveća je turistička kompanija u Crnoj Gori. Sa dugom i bogatom tradicijom pružanja ugostiteljskih usluga HG Budvanska rivijera ima prepoznatljiv imidž na turističkom tržištu Evrope. Hotelska Grupa Budvanska Rivijera A.D. danas upravlja i posluje sa 6 hotela: hotel Palas (4*) Petrovac, Turističko naselje Slovenska plaža (3+*) i ( 4*) Budva, hotel Aleksandar (3*) Budva, hotel Castellastva (4*) Petrovac i Hotel Mogren (3*).
Prateći svjetske turističke trendove, osluškujući potrebe potražnje, a sve u cilju što boljeg pozicioniranja na tržištu i brendiranja sopstvenog turističkog proizvoda, u Hotelskoj Grupi Budvanska Rivijera konstantno se radi na unapređenju kvaliteta ponude, kako podizanjem kvaliteta smještajnih kapaciteta tako i permanentnim usavršavanjem radne snage, tako i uvođenjem Sistema menadžmenta kvaliteta I Menadžmenta zaštite životne sredine.

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera AD uvela je u svom poslovanju i Sistem menadžmenta bezbjednosti hrane ISO 22000, čijim je zahtjevima osigurana sledljivost i kontrola skladištenja i priprema i serviranje higijenski i zdravstveno ispravnih prehrambenih proizvoda, čime je Hotelska Grupa Budvanska Rivijera AD doprinijela većem povjerenju svojih gostiju.

www.hgbudvanskarivijera.com