Profesionalne obuke iz oblasti ISO Standarda za jačanje internih kapaciteta održane su u saradnji sa NVO “Biznis Centar Nikšić” i Opština Danilovgrad

19/05/2022

Mobes Monte d.o.o. tim je organizovao Profesionalne obuke za jačanje internih kapaciteta NVO „Biznis Centar Nikšič“ i Opštine Danilograd prema projktu podržanom od strane Kraljivine Norveške u okviru projekta „Norveška za Vas“.

Obuke su bile održane u prostorijama Opštine Danilovgrad u Regionalnom trening centru 17. i 18. maja 2022. godine.

Obukama su prisustvovali čalnovi Opštine Danilovgrad i Nevladine organizacije „ Biznis Centar Nikšić“, kako bi se steklo znanje i ojačali interni kapaciteti za sprovođenje projekta implementacije međunarodnih ISO standarda, i na taj način poduprijela svijest i važnost upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine.

Profesionalne obuke su održane na temu:

  • Sistema menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2015
  • Sitema menadžmenta zaštite životne sredine – ISO 14001:2015

Predavanja su bila koncipirana tako, da su u početnom dijelu objašnjeni svi zahtjevi standarda te zajednička struktura navedenih standarda i njihov značaj, kao i doprinos istih organizacijama te društvu u cjelini. Poseban akcenat stavljen je na specifičnosti standarda ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštite životne sredine. U drugom dijelu predavanja obrađeni su najbolji načini za provjeru implementiranih sistema prema smjernicama standarda ISO 19011: 2018 kako bi se steklo odgovarajuće znanje za provjeru.

Mobes Monte d.o.o. kao RTP (Recognised Training Provider) od strane Exemplar Global sertifikacione kuće, je profesionalne obuke organizovao prateći najbolje smjernice i module za sticanje adekvatnog znanja.

U skladu sa tim svi članovi su dobili međunarodno priznate sertifikat za nivo Interni Auditor.

Projekat Profesionalnih obuka će omogućiti sticanje znanja partnerima na projektu kako bi se dalje razvijale aktivnosti za specifični cilj implemetacije ISO standarda u okviru 7 malih preduzeća kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu.