UNAPREĐENJE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

22/06/2022

TERMIN SEMINARA: 29.06., 01.07., 02.07. 

Poslovna komunikacija predstavlja najveći dio ukupnog komuniciranja u poslovnom svijetu, pri čemu posebno mjesto zauzimaju:

  • poslovni sastanci, poslovni razgovori, stilovi komunikacije, sa posebnim osvrtom na timski rad i konfliktne situacije.

U skladu sa svjetskim trendovima i novonstalim potrebama sa razvojem tržišta naša kompanija organiziuje seminar na temu: “Unapređenje poslovne komunikacije”.

Seminar će predstaviti smjernice i savjete za razvijanje, unapređenje poslovne komunikacije u pismenom i usmenom obliku.

Svi kandidati će steći vještine za stvaranje pozitivne klime u okviru radnog okruženja i profesionalnog odnosa.

Na semiinaru će biti obezbijeđeni svi neophodni materijali, kafe pauze i ručak.

U nastavku možete pronaći detaljne Agende predavanja.

AGENDA 1. DAN

AGENDA 2. DAN

AGENDA 3. DAN