Javni poziv Ministarstva ekonomskog razvoja – Programska linija podrške digitalizaciji

20/04/2022

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore nedavno je objavilo Javni poziv za učešće u postupku dodjele bespovratnih sredstava za Program unapređenja konkurentnosti privrede za 2022. godinu. Jedna od aktivnosti unapređenja konkuretnosti privrede predstavlja Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda prepoznata kao od izuzetne važnosti za MSP u Crnoj Gori, kao i Programska linija za podršku digitalizaciji.

Mobes Monte d.o.o. Vas poziva da iskoristite subvencije za digitalizaciju procesa u organizaciji kroz DNA platformu. Uz naše konsultantske usluge primijenite najbolje metode za uvođenje sistema menadžmenta u Vašem preduzeću na inovativan način kroz digitalnu transformaciju.

Mobes Monte d.o.o. uz saradnju sa partnerima iz Slovenije NETS vrši unapređenje Vaših procesa kroz digitalizaciju uz DNA platformu.

Prijavom na Javni poziv ostvarite mogućnost bespovratne finansijske podrške,a uz našu DNA platformu ostvarite neke od sljedećih benefita za unapređenje Vašeg poslovanja.

Digitalizacija, Upravljanje procesima, Javni poziv 2022

Unaprijedite Vaše upravljanje na inovativan način:
•    DNA platforma razvijena je za podršku informacija o upravljanju
•    DNA povezuje znanje sa organizacionom strukturom i operativnim upravljanjem.
•    Uz DNA imate uvid u sve biznis procese, rizike, sastanke, radne zadatke i zaposlene
•    Usklađivanje procesa na inovativan način sa međunarodnim standardima (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001…)

Uz DNA upravljate organizacijom i imajte uvid u :

  • Procese – Iako možda ne razmišljamo često o tome, svaka aktivnost koju obavljamo je proces. DNA vam daje sveobuhvatan pregled procesa u vašoj organizaciji sa jasno prikazanim svime što je važno: interesne grupe, akcionari, trendovi, zakonodavstvo, itd.
  • Rizici – Rizike je nemoguće u potpunosti izbjeći, ali ih možete planirati i biti spremni kada se pojave. DNA nudi pregled važnih rizika relevantnih za vašu organizaciju. Više od toga da može da vidi rizike, DNA ima ugrađenu metodologiju za procjenu rizika. Možete dodati ili modifikovati skale za procenu uticaja rizika i verovatnoće.
  • Usaglašenost – Uz pomoć DNA, ne morate da prilagođavate svoju organizaciju standardima, možete jednostavno prilagoditi modele i standarde sebi. DNK vam takođe daje jasan i ažuran pregled svih modela i standarda sa kojima morate da ostanete u skladu.
  • Dokumentacija – Život i posao postaju sve složeniji sa neprekidnim tokom novih informacija sa kojima moramo da se upoznamo. DNA vam daje moćan, ali jednostavan alat za korišćenje način da kontrolišete proces upoznavanja sa dokumentima: ljudi koji treba da vide dokument i da se upoznaju sa njim mogu da se izaberu i podese za nekoliko sekundi. Možete jednostavno da izaberete određenu osobu ili radno mjesto kao i cijelo odjeljenje.
  • Zadaci i sastanci – Uz pomoć DNA, ovakvi problemi postaju prošlost. Uvek imate ažuran pregled napretka ostvarenog na zadacima – nema potrebe da gnjavite svoje kolege samo da biste saznali koliko su blizu završetka svojih zadataka

 

Uslovi za učešće na javni poziv:
•    Kompanija mora biti 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije
•    Da je sjedište kompanije na teritoriji Crne Gore
•    Da  je kompanija registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata
•    Da kompanija ima šifru osnovne djelatnosti pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31.decembar 2021. godine
•    Da kompanija ima zvanične finansijske izvještaje za 2021.godinu u zakonski predviđenom roku ili je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja
•    Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2021. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2022. godinu;
•    Da kompanija redovno izvršava obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG” broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“SL. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021)
•    Da kompanija za iste aktivnosti nije koristila sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;
•    Da kompanija nije u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;
•    Da kompanija nije u postupku stečaja i likvidacije
•    Da kompanija čiji je osnivač i/ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;
•    Da kompanija nije u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.
•    U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate putem e-maila: office@mobes.me ili kontakt telefona: 069 499 997.

Digitalizujte svoje poslovne procese i uskladite svoje poslovanje sa najboljim svjetskim metodama za unapređenje i uvođenje međunarodnih ISO standarda!