PROFESIONALNE EDUKACIJE U OBLASTI ISO STANDARDA

27/12/2021

Konsultantka kompanija „Mobes Monte“ d.o.o. Podgorica Vas poziva da budete učesnik na Profesionalnim obukama u oblasti međunarodnih ISO standarda.

Program profesionalnih obuka predviđen za Januar 2022.

Učestvovanjem na obukama stičete znanje iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbijednost na radu kao akreditovan i međunarodno priznat sertifikat Exemplar Global.

Obuke predviđaju sticanje posebnog znanja u oblasti sljedećih standarda:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001

Sertifikovanje i akreditacija od strane Exeplar Globala omogućava da naše profesionalne obuke ispunjavaju internacionalne standarde kroz sve pripremljene materijale za svaki poseban kurs. Na ovaj način Mobes Monte d.o.o.  dokazuje kvalitet i profesionalnost organizovanih obuka te pruženog i stečenog znanja. Kroz ovu saradnju i sertifikaciju naša kompanija je posvetila pažnju pružanju znanja koje se verifikuje kroz dobijanje međunarodno priznatog sertifikata.

 

Benifii pohađanja Programa profesionalnih obuka:

 • Mogućnost da steknete stručno znanje o osnovama sistema menadžmenta
 • Razumijevanje povezanosti različitih sistema menadžmenta
 • Stručne smjernice u izvođenju internih audita, pridržavajući se smjernica iz ISO 19011,
 • Prenos stručna znanja o izvođenju sertifikacionih auditora, pridržavajući se smjernica iz ISO 19011 i specifikacija iz ISO 17021
 • Primjeri iz prakse za efikasnu primjenu ISO standarda u organizaciji
 • Razvijanje analitičkih vještina
 • Razumijevanje anlaize rizika
 • Donošenje odluka na osnovu činjenica
 • Razumijevanje ciljeva i prilika u organizaicji
 • Savjeti za identifikaicju svih ključnih segmenata za razvoj organizacije.

Profesionalne obuke organizovane su uz korišćenje RTP modula koji omogućava kontinuirani razvoj znanja i informisanosti o ISO Standardima. U odnosu na Exemplar Global sertifikaciju dobijate:

 • Jednogodišnju Ekemplar Global sertifikaciju, koja dokazuje vašu stručnost i povećava vaš potencijal za zapošljavanje
 • Samoučenje putem Exemplar Global portala za razvoj karijere.
 • Procjenu stila rada
 • Ekskluzivne prednosti Ekemplar Global sertifikacije, koje uključuju pristup mrežnim događajima, onlajn časopisima, biltenima.

Mobes Monte kao prepoznati pružalac profesionalnih obuka razvija sistem od nekoliko nivoa edukacija:

OSNOVNI ZAHTJEVI – Kurs obuhvata predstavljanje obaveznih zahtjeva stadnarda, osnovnih pojmova neophodnih za razumijevanje primjene sistema menadžmenta. Trajanje kursa 2 dana.

 • REZULTAT: Potvrda o kompetentnosti/poznavanju osnovnih pojmova sistema menadžmenta.

INTERNI AUDITOR – Nivo obuhvata predstavljanje i upoznavanje sa osnovim zahtjevima standarda i osnovnih pojmova za razumijevanje primjene sistema menadžmenta. Predtsvaljanje najboljih metoda za preispitivanje sistema i sprovođenje internog audita u okviru organizacije u skladu sa smjernicama ISO 19011:2018.

 • REZULTAT: Akreditovani sertifikat za Internog auditora, registracija na online platfrmi i konstantan razvoj znanja kroz Exemplar Global platformu.

EKSTERNI AUDITOR – Nivo obuhvata predstavljanje i upoznavanje sa osnovim zahtjevima standarda i osnovnih pojmova za razumijevanje primjene sistema menadžmenta. Priprema i detaljna edukacija za preispitivanje sistema, kompletna kometentnost za ivođenje eksternog audita.

 • REZULTAT: Akreditovani sertifikat za Internog auditora, registracija na online platfrmi I konstantan razvoj znanja kroz Exemplar Global platformu.

IMPLEMENTATOR: Nivo obuhvata prenešeno znanje za primejnu ISO standarda kroz razne djelatnosti u vidu implementaicje ISO Standarda.

Praktično znanje u oblasti ISO standarda.

 

REZULTAT: Akreditovani Sertifikat Eksternog Auditora. 12 mjeseci registracije na platformi Exemplar Globla, mogućnost praćenja svih trendova I konstantnog razvoja o ISO Standardima.

Znanje i praktične primjere u programu biće orgnizovane od strane edukovanih, iskusnih i kompetentnih predavača koji će pratiti najbolje svjetske metode za prenos znanja u oblasti ISO standarda i prema smjernicama od strane Exemplar Global-a.

Prilikom prijave svaki učenik će dobiti jasnu Agendu kompletnog programa sa svim mterijalima i literaturom za jednostavnije praćenje programa.