ODRŽANA RADIONICA „POBOLJŠANJE SISTEMA JAVNIH NABAVKI U CRNOJ GORI“, U ORGANIZACIJI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE I SVJETSKE BANKE 22.06.2017. GODINE

09/07/2017

Uprava za javne nabavke uz podršku Svjetske banke realizovala je projekat koji sadrži komunikacione smjernice za privredne subjekte sa fokusom na mala i srednja preduzeća i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki, kao i smjernice za aktivnost monitoringa javnih nabavki u Crnoj Gori, poboljšanje administrativnih i profesionalnih kapaciteta u institucijama Crne Gore sa fokusom na mjerenje uspješnosti i monitoring u nabavkama.

Osnovni cilj projekta jeste unaprjeđenje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.

Povodom realizacije ovog projekta, dana 22.06.2017. godine u Podgorici, održana je radionica „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, u organizaciji Uprave za javne nabavke i Svjetske banke.

Direktor Uprave za javne nabavke, dr Mersad Mujević, je na otvaranju radionice govorio o važnosti realizovanih projekata, prvog „Vodič za podsticanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki u Crnoj Gori“ i drugog „Smjernice za sistem nadgledanja – monitoringa javnih nabavki od Uprave za javne nabavke“
Projekt „Poboljšanje sistema javnih nabavki u CG“ koji je podržan i finansiran od strane Svjetske banke, pripremali su stručnjaci Vladimir Boričić, Manjola Malo, Sanda Yugo i Joao de Almeida.

Vođa projektnog tima i specijalista za javne nabavke SB, Manjola Malo, kazala je da se Crna Gora treba fokusirati na izradu smjernica za mala i srednja preduzeća.

Kao jedan od značajnijih problema navedeno je da preduzeća neadekvatno primjenjuju propisane standarde neophodne za nastup na ino-tržištima, nedovoljno koriste usluge konsultantskog tržišta I mogućnosti umrežavanja što dovodi do niskog nivoa konkurentnosti MiSP, regionalne nejednakosti u razvoju, nedovoljne valorizacije izvoznih mogućnosti.

Ekspert Svjetske banke g Vladimir Boričić prezentovao je Smjernice za mala i srednja preduzeća. Aktivno učešće tokom prezentacije smjernica za mala i srednja preduzeća imali su panelisti: g-đa Bojana Kalezić Montenegro Business Alliance, g-đa Suzana Radulović generalni sekretar UPCG, g Refik Bojadžić,generalni sekretar ZOCG, g-đa Ivana Zečević načelnica sektora za konkuretnost u Direkciji za MiSP, Menadžerka prakse globalnog upravljanja SB, Hiba Tahboub, službenik za operacije u Kancelariji SB Denis Mesihović.

O značaju monitoringa za sistem javnih nabavki u Crnoj Gori , govorili su : g-đa Mara Bogavac pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke, g Hivzo Kajević inspektor za javne nabavke Uprave za inspekcijske poslove, Danijel Iversson, viši službenik OECD/SIGM-a i Milena Gvozdenović iz Centra za demokratsku tranziciju.

Radionici su prisustvovali predstavnici državnih organa i jedinica lokalnih samouprava, članovi Koordinacionog tijela, predstavnici privrednih društava i udruženja i NVO-a.

Detaljnija razmatranja i zaključke možete pogledati ovdje:
http://www.ujn.gov.me/2017/06/odrzana-radionica-poboljsanje-sistema-javnih-nabavki-u-crnoj-gori-koju-su-organizovali-uprava-za-javne-nabavke-i-svjetska-banka-22-06-2017-godine/