OBUKA I SERTIFIKACIJA OSOBLJA – 13.-17. NOVEMBAR 2017.

07/01/2018

Mobes Monte, Podgorica u periodu od 13.-17.11.2017. organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) – USA za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

• Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015 ( nova verzija )

• Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015 ( nova verzija )

• Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013

• Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu – OHSAS 18001:2007

• Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2011

• Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – 22301:2012

• Menadžment rizikom –principi i vodič – ISO 31000:2009

• Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2011

• Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016

• Upravljanje rizicima informacione bezbjednosti – ISO/IEC 27005:2011

• Društvena odgovornost – SA 8000:2014

Intenzivni kurs omogućava učesnicima da steknu potrebna znanja i kompetencije za sprovođenje implementacije i audita Sistema menadžmenta i za vođenje tima auditora primjenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika. Tokom ove obuke, učesnik će steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirao i sprovodio interne i eksterne audite u skladu sa procesom sertifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17021.

Na osnovu praktičnih vježbi, učesnik će razviti vještine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rješavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje implementacije i audita.

Za prijavu, cijene i više informacija o obukama javite se na telefone: +382 20 640 069, +382 67 202 988, +382 69 499 997 ili e-mail: office@mobes.me