08. – 12. MAJ 2017. SEMINAR -MOBES MONTE PODGORICA

27/03/2017

Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada organizuje pojedinačni i modularni petodnevni (5) trening sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global (USA) za zaposlene u državnim organima, organizacijama i kompanijama, bez obzira na veličinu, vlasništvo ili djelatnost i to za Practicioner-e, Interne i Eksterne (vodeće) auditore za sledeće sisteme upravljanja

> Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015 ( nova verzija )

> Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016 (prvi put u Crnoj Gori)

> Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015 ( nova verzija )

> Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu – OHSAS 18001:2007

> Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013

> Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2011

> Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – 22301:2012

> Menadžment rizikom –principi i vodič – ISO 31000:2009

> Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2011

> Upravljanje rizicima informacione bezbjednosti – ISO/IEC 27005:2011

> Uputstvo za upravljanje projektima – ISO/IEC 21500:2012

*Od ove godine kandidati mogu prvi put u Crnoj Gori pohađati kurs za Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije ISO 37001:2016 – i upoznati se sa zahtjevima standarda, uputstvom za primjenu, zahtjevima i smjernicama za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta za borbu protiv podmićivanja i mogućnostima integracije sa ostalim sistemima menadžmenta.

Seminar je namijenjen zainteresovanim licima zaposlenim u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru. Imajući u vidu da je kontinuirana edukacija i razvoj kapaciteta, jedna od aktivnosti predviđena Državnom strategijom za borbu protiv korupcije, ovaj seminar je osmišljen na način da pruži najnovija saznanja i predstavi standard ISO 37001:2016, sa ciljem unapređenja znanja i kompetencija u oblasti sprečavanja korupcije i uvodna riječ o osnovima standarda planirana je za ponedeljak, 08.05.2017.

Polaznici će steći sertifikat o odslušanom seminaru „Osnove sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016“. Kandidati koji žele međunarodno priznati sertifikat, vodeće akreditovane kuće Exemplar Global – USA, mogu nastaviti pohađanje kursa od 9-12 maja kada su na programu moduli za interne auditore i vodeće/eksterne auditore (u skladu sa TPECS šemom).

Zahvaljujući dugogodišnjem uspješnom iskustvu u oblasti obuka menadžment sistema, pored uobičajenih obuka gde je pažnja samo na jednom standardu, MOBES MONTE je uveo poseban modularni pristup gdje se u okviru pet ili šest dana uspješno mogu savladati 2 ili 3 standarda.
Ukoliko kandidati već posjeduju sertifikate iz određenih sistema menadžmenta za implementatore, interne ili eksterne auditore, vođa kursa može ovo uzeti u obzir pri određivanju ukupnog broja dana obuke. Mora postojati dokaz o kompetentnosti (sertifikat ili dokaz o iskustvu u radu na sistemima menadžmenta).

Ukoliko se kandidat opredijeli za obuku iz samo jednog sistema upravljanja, postoji mogućnost da pohađa obuku posebno od grupe, ukoliko mu više odgovara.

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA KURSEVA

08. – 12. Maj 2017.
Hotel Hilton, Podgorica

Za cijene i više informacija o obukama javite se na telefone: +382 69 499 997, +382 20 640 069, ili posjetite naš sajt www.mobes.me ili www.mobes.rs
Mobes Monte d.o.o. Podgorica – Crna Gora
https://www.facebook.com/standardicrnagora/