ČIKOM PODGORICA – IMPLEMENTACIJA ISO 9001, ISO/IEC 27001 I ISO/IEC 20000

13/01/2017

Uspješno je završen proces uvođenja Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001, Sistema menadžmenta IT servisa ISO/IEC 20000 i Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001 u kompaniji Čikom informatički inženjering d.o.o. iz Podgorice, koji je sproveden od strane Mobes Monte d.o.o. Podgorica. Kompanija se sertifikovala kod inostrane sertifikacione kuće, prepoznatljive u čitavom svijetu.

Izuzetno visok nivo kvaliteta usluge preduzeća Čikom d.o.o. Podgorica, po kojem je preduzeće prepoznatljivo u regionu, biće podržano i Sistemom menadžmenta uslugama, usaglašenim sa zahtjevima standarda ISO/IEC 20000:2011 i Sistemom menadžmenta bezbjednošću informacija, prema zahtjevima ISO/IEC 27001:2013, dok će već uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom biti revidiran i usaglašen sa najnovijom revizijom standarda ISO 9001:2015.

Sistem menadžmenta uslugama omogućava da se projektovanje, tranzicija, isporuka i poboljšavanje usluga vrši tako da na najbolji način ispunjava zahtjeve za usluge svih zainteresovanih strana. Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija omogućiće stvaranje okruženja u kojem je zaštićena povjerljivost, dostupnost i integritet informacija koji se tiču organizacije, njenih klijenata i svih zainteresovanih strana. Postojeći sistem menadžmenta kvaliteta će primjenom zahtjeva nove revizije biti usaglašen sa najboljom, globalno priznatom praksom kvaliteta, definisanom od strane eksperata međunarodne organizacije za standardizaciju.

Implementacijom navedenih standarda organizacija Čikom informatički inženjering d.o.o. još jednom javnosti ukazuje na svoju opredijeljenost da zadrži utvrđenu lidersku poziciju i spremno odgovori na zahtjeve sadašnjeg i dolazećeg vremena.

www.cikom.com