ISO OBUKE, NOVEMBAR 2016

16/01/2017

U organizaciji Mobes Monte d.o.o. od 22-25.11.2016. u Podgorici je održana obuka sa personalnom sertifikacijom Exemplar Globala za interne i eksterne auditore Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001, Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001, Sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301, Sistema menadžmenta ekologijom ISO 14001, kao i obuka za interne provjeravače za laboratorije za etaloniranje i laboratorije za ispitivanje, prema zahtjevima standarda ISO/IEC 17025.

Kroz predavanja, praktične primjere i radionice prisutni su bili u prilici da razviju vještine potrebne za ocjenu i izvještavanje u vezi sa usklađenošću i uspješnošću primjene procesa, kao i za neprekidno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001, menadžmenta ekologijom ISO 14001, menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301 i zahtjevima standarda za laboratorije za etaloniranje i laboratorije za ispitivanje ISO/IEC 17025.Takođe su upoznati sa značajem upravljanja rizikom informacione bezbjednosti i 114 kontrola iz Aneksa A ISO/IEC 27001:2013 u cilju zaštite povjerljivosti, dostupnosti i integriteta svih relevantnih podataka.
Direktor Mobes Monte-a, Vladimir Boričić, čestitao je i uručio sertifikate polaznicima koji su uspješno prošli obuke.