ISO OBUKE U PODGORICI, 22-25 NOVEMBAR 2016

24/10/2016

Pozivamo Vas da prisustvujete modularnom četvorodnevnom (4) treningu,sa personalnom sertifikacijom Examplar Global (SAD) koji organizuje Mobes Monte u saradnji sa Mobes Quality, za zaposlene u državnim organima, organizacijama i kompanijama, bez obzira na veličinu ili djelatnost i to za Practicioner-e, Interne i Eksterne (vodeće TL) auditore za sledeće sisteme upravljanja:

* Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015 (nova verzija!)

* Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013

* Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2011

* Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2013

* Upravljanje rizicima informacione bezbjednosti – ISO/IEC 27005:2011

* Vodič zaProjekt Menadžment – ISO 21500:2012

* Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001:2015 (nova verzija!)

* Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu – OHSAS 18001:2007

* Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2011

Kandidati koji žele da postanu IMPLEMENTATORI, INTERNI ILI EKSTERNI OCJENJIVAČI u okviru Exemplar Global programa, mogu ovo postići brže i kvalitetnije nego do sada, sa većim intenzitetom u savladavanju važnih vještina i sadržaja standarda.

Ukoliko kandidati već posjeduju certifikate iz određenih sistema menadžmenta za implementatora, interne ili eksterne auditore, vođa kursa može ovo uzeti u obzir pri određivanju ukupnog broja dana obuke. Mora postojati dokaz o kompetentnosti (certifikat ili dokaz o iskustvu u radu na sistemima menadžmenta).

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA SEMINARA:

PODGORICA: 22.11.-25.11.2016

Za cijene i više informacija o obukama javite se na telefone: +382 69 499 997, +382 20 640 069, ili posjetite naš sajt www.mobes.me ili www.mobes.rs

Mobes Monte d.o.o. Podgorica – Crna Gora

https://www.facebook.com/standardicrnagora/