Moskovska 139a, 81000 Podgorica

ISO 37001 SISTEMI MENADŽMENTA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE CRNA GORA

ISO 37001 – Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije

Korupcija je široko rasprostranjena pojava. Ona izaziva ozbiljne moralne, ekonomske i političke probleme, podriva dobru upravu, ometa razvoj i narušava konkurenciju. Ona urušava pravosuđe, narušava ljudska prava i predstavlja prepreku za oslobađanje od siromaštva. Ona takođe povećava troškove poslovanja, uvodi neizvjesnosti u komercijalne transakcije, povećava troškove robe i usluga, smanjuje kvalitet proizvoda i usluga, što može dovesti do gubitka života i imovine, uništava povjerenje u institucije i ometa fer i efikasan rad tržišta. Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može da garantuje da se podmićivanje nije desilo ili da se neće desiti u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mjera u vezi podmićivanja. Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenljiv je u svim pravnim sistemima. On se može primijeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor. Rizici od podmićivanja sa kojima se suočavaju organizacije variraju u zavisnosti od faktora kao što su veličina organizacije, lokacije i sektori u kojima organizacija radi, i prirode, obima i složenost aktivnosti organizacije. Zbog toga, ovaj međunarodni standard specificira implementaciju putem organizacije politika, procedura i kontrola, koje su razumne i proporcionalne riziku od podmićivanja sa kojima se organizacija suočava. Aneks A daje smjernice za implementaciju ovog međunarodnog standarda.

ISO 37001 će pomoći u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primjenom povezanih mjera oi kontrola, uključujući prateće smjernice, sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja definiše zahtjeve za:

• Politiku i procedure protiv podmićivanja;
• Rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta;
• Nadzor odgovornog menadžera;
• Obuku za borbu protiv podmićivanja;
• Procjenu rizika i provjeru projekata i poslovnih partnera;
• Finansijsku kontrolu, konrolu nabavke, komercijalnu i kontrolu pri ugovaranju;
• Izvještavanje, praćenje, istragu i pregled;
• Korektivne mjere i stalno poboljšavanje.

PREDNOSTI I KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 37001

• Pomaže organizaciji u implementaciji sistema menadžmenta protiv podmićivanja, ili u unapređivanju njenih postojećih kontrola;
• Pomaže da se menadžmentu i vlasnicima organizacija, njenim finansijerima, korisnicima i drugim poslovnim saradnicima, pruži dokaz da je organizacija primijenila međunarodno priznatu dobru praksu kontrola protiv podmićivanja;
• U slučaju istrage, pomaže pružanju dokaza tužiocima ili sudovima o tome da je organizacija preduzela razumne korake za sprečavanje podmićivanja.
Kako da znamo da li je nešto podmićivanje?

U većini slučajeva, razum nam pomaže da odredimo kada nam je ponuđen mito. Ipak, dolje su napisana neka pitanja ako smo u nedoumici:

• da li je od mene traženo da platim ili da obezbijedim neku drugu korist preko cijene dogovorene usluge, na primjer prekomjerna radnja, raskošan poklon, bakšiš ili doprinos dobrotvornim ili političkim organizacijama?
• da li je od mene traženo da izvršim uplatu za usluge nekom drugom, osim onome ko je te usluge obezbijedio?
• da li su gostoprimstvo ili pokloni koje dobijam razumni i opravdani? Da li ću biti osramoćen ako se sazna da sam ih primio?
• kada je uplata ili druga korist ponuđena ili primljena, da li znamo ili sumnjamo da je to za podsticanje ili nagradu pogodnog tretmana, radi potkopavanja procesa nepristrasnog donošenja odluke ili da ubijedi nekoga da uradi nešto što ne bi bilo umjesno i pošteno?

Faze uvođenja ISO 37001

ODLUKA – POZOVITE NAS NA NAŠ BROJ TELEFONA -RAZMOTRIĆEMO POTREBE VAŠEG POSLOVANJA I ORGANIZOVATI USLUGE KOJE ĆE NAJVIŠE ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA

0%

+382 69 499997 – PODRŠKA I POMOĆ- RASPOLAŽEMO VELIKIM BROJEM STRUČNE LITERATURE, KAO I KVALITETNOM KONSULTANTSKOM PODRŠKOM U VIDU OBUKA I SEMINARA KOJA ĆE VAM POMOĆI PRI IMPLEMENTACIJI

0%

PODRŠKA I LITERATURA – POSTUPAK UVOĐENJA QMS-A U VAŠE PREDUZEĆE – POSTUPAK UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM OBUHVATA 8 FAZA

0%

OSAM FAZA – PRIPREMNE AKTIVNOST

0%

I FAZA – IDENTIFIKACIJA POSLOVANJA

0%

II FAZA – DEFINISANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

III FAZA – DEFINISANJE PROCESA

0%

IV FAZA – IZRADA DOKUMENATA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

V FAZA – IMPLEMENTACIJA QMS-A

0%

VI FAZA – SPROVOĐENJE INTERNE PROVJERE

0%

VII FAZA – SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

0%

VIII FAZA – NAKON CERTIFIKOVANJA NAŠ OCJENJIVAČ ĆE VAS POSJEĆIVATI U REDOVNIM INTERVALIMA SVAKE GODINE, KAKO BI OCIJENIO DA LI JE VAŠA ORGANIZACIJA I DALJE USKLAĐENA SA ZAHTJEVIMA ISO 9001: 2008

0%

KONTINUALNO OCJENJIVANJE

0%

I FAZA – Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtjevima standarda ISO 37001:2016, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću koja će obuhvatiti:

• organizacionu strukturu; • sistematizaciju radnih mjesta; • internu i eksternu dokumentaciju; • analize procesa; • aktivnosti realizacije; • fizičko-tehničko ispitivanja stanja; • način rada menadžmenta; • imenovanje Menadžera za borbu protiv korupcije.

II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa rukovodstvom preduzeća ili Menadžerom za borbu protiv korupcije definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Definisanje osnovnih zahtjeva ISO 37001

Konsultanti zajedno sa rukovodstvom preduzeća definišu:

• misiju i viziju preduzeća;

• politike za borbu protiv korupcije;

• zahtjeve koji su primjenljivi;

• Javnu Politiku za borbu protiv korupcije.

IV FAZA: Definisanje procesa

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

V FAZA: Izrada dokumenata sistema EMS -a

Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije mora biti dokumentovan i prikladno implementiran. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti ISO 37001: • poslovnik ISO 37001 – opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 37001:2016 • procedure bezbjednosti informacija – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima • radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti

VI FAZA: Implementacija ISO 37001

Usvojena rešenja i dokumenta ISO 37001 se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 37001.

okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

VII FAZA: Sprovođenje interne provjere

• upravljanju dokumentima;

• odgovornostima rukovodstva;

• definisanju ciljeva i zahtjeva;

• analizi rizika;

• dokumenti strukture visokog nivoa;

• sprovođenju obuke;

• upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);

• mjerenju, analizi i poboljšanju; • uputstva iz priloga A. Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema sa aspekta zahtjeva standarda ISO 37001:2016. Osposobljeni provjerivači, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA: Sertifikacija ISO 37001

Sertifikacija ISO 37001:2016 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 37001:2016.

Održavanje sertifikovanog ISO 37001

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije i cijelog poslovnog sistema. Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.