HACCP : A-MARK , PODGORICA

06/02/2015

Preduzeće A-mark sa sjedištem u Podgorici uspješno je završilo proces implementacije HACCP sistema koji je sprovela kompanija Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice. Uvođenjem HACCP sistema preduzeće A-mark obezbjeđuje svojim potrošačima zdravstveno bezbedno skladištenje, pakovanje i distribucija originalnih crnogorskih proizvoda. Time jasno stavlja akcenat na zdravlje i sigurnost njihovih kupaca kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Zahtjevima HACCP Sistema i stručnom timu konsultanata iz kompanije Mobes Monte doo, osigurana je sledljivost i kontrola skladištenja i dostave higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda, čime je preduzeće A-mark doprinijelo većem povjerenju svojih klijenata.