[progress_bar gradient=”no” title=”ODLUKA – Pozovite nas na naš broj telefona -Razmotrićemo potrebe Vašeg poslovanja i organizovati usluge koje će najviše odgovarati Vašim potrebama” percent=”7″][progress_bar gradient=”no” title=”+382 69 499997 – Podrška i pomoć- Raspolažemo velikim brojem stručne literature, kao i kvalitetnom konsultantskom podrškom u vidu obuka i seminara koja će Vam pomoći pri implementaciji” percent=”14″][progress_bar gradient=”no” title=”PODRŠKA I LITERATURA – Postupak uvođenja QMS-a u Vaše preduzeće – Postupak uvođenja Sistema menadžmenta kvalitetom obuhvata 8 faza” percent=”21″][progress_bar gradient=”no” title=”OSAM FAZA – Pripremne aktivnost” percent=”28″][progress_bar gradient=”no” title=”I FAZA – Identifikacija poslovanja” percent=”35″][progress_bar gradient=”no” title=”II FAZA – Definisanje osnovnih zahtjeva Sistema menadžmenta kvalitetom” percent=”42″][progress_bar gradient=”no” title=”III FAZA – Definisanje procesa” percent=”49″][progress_bar gradient=”no” title=”IV FAZA – Izrada dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom” percent=”56″][progress_bar gradient=”no” title=”V FAZA – Implementacija QMS-a” percent=”63″][progress_bar gradient=”no” title=”VI FAZA – Sprovođenje interne provjere” percent=”67″][progress_bar gradient=”no” title=”VII FAZA – Sertifikacija Sistema menadžmenta kvalitetom” percent=”73″][progress_bar gradient=”no” title=”VII FAZA – Sertifikacija Sistema menadžmenta kvalitetom” percent=”81″][progress_bar gradient=”no” title=”VIII FAZA – Nakon certifikovanja naš ocjenjivač će Vas posjećivati u redovnim intervalima svake godine, kako bi ocijenio da li je Vaša organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 9001: 2008″ percent=”88″][progress_bar gradient=”no” title=”KONTINUALNO OCJENJIVANJE” percent=”100″]