HAACP

ISO 50001:2011 Sistem menadžmenta energijom

 

Standard ISO 50001 je namijenjen svim organizacijama koje imaju cilj da smanje potrošnju energije i da poboljšaju energetsku efikasnost.

Efikasno upravljanje energijom nije samo dobro za poslovanje, to postaje obaveza. A najbolji način da se to postigne je sa ISO 50001.

Međunarodni standard naglašava prakse upravljanja energijom koje se smatraju najboljim, u globalu. Stručnjaci upravljanja energijom iz više od 60 zemalja razvili su standard, a sada vam mi možemo pomoći da se priključite toj ekspertizi, svaki dan, da Vam pomognemo da uštedite energiju, novac i da ispunite ekološke zahtjeve.

 

Primjena ISO 50001

 

Sistem menadžmenta energijom ISO 50001 može da se primijeni na sve kategorije djelatnosti, a posebno je laka primjena ovog standarda na organizacije koje su već cerifikovane prema drugim standardima, kao što su ISO 9001, ISO 14001 ili OHSAS 18001. Bilo da ste novi u ISO 50001 ili želite dalje da se usavršite, imamo prave kurseve, resurse i usluge. Nudimo pakete usluga koje se mogu prilagoditi vašem poslovanju kako biste pokrenuli sopstveno upravljanje energijom – smanjiti vaše troškova usluga koje vam nisu potrebne. Implementacija ISO 50001 može biti dizajnirana da ukloni kompleksnost kako biste stigli tamo gdje želite, bez obzira na početnu tačku.

 

Prvi korak

 

Saznajte šta znači upravljanje energijom, kako možete to da ostvarite i zašto je ISO 50001 dobar za poslovanje. Kontaktirajte nas ili uputite zahtjev za ponudu.

 

Implementacija sistema ISO 50001

 

Otkrijte kako da sprovedete ISO 50001 sistem upravljanja energijom na način koji je najbolji za vaše poslovanje. I saznajte kako vam mi možemo pomoći.

 

Sertifikacija ISO 50001

 

Dobijte nezavisnu procjenu i sertifikaciju za vaš ISO 50001 sistem upravljanja da biste pokazali da koristite efikasnost energije najbolje prakse.

 

Održavanje sistema ISO 50001

 

Uvjerite se da se sistem upravljanja energijom stalno poboljšava kako bi pružio najbolje za vaše poslovanje.

Koje su prednosti ISO 50001 upravljanja energijom?

 

  • identifikuje i upravlja rizicima koji okružuju Vaše buduće snabdijevanje energijom;
  • mjeri i nadgleda korištenje energije kako bi se poboljšala efikasnost;
  • poboljšava ukupne performanse kako bi se smanjila potrošnja energije i kako bi se smanjili računi;
  • smanjuje postojanje ugljenika i ispunjava ciljeve Vlade o smanjenju;
  • povećava korišćenje alternativnih izvora energije
  • demonstrira akreditive životne sredine i donosi prednost pri učestvovanju na tenderu

ISO 37001 – Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije

 

Korupcija je široko rasprostranjena pojava. Ona izaziva ozbiljne moralne, ekonomske i političke probleme, podriva dobru upravu, ometa razvoj i narušava konkurenciju. Ona urušava pravosuđe, narušava ljudska prava i predstavlja prepreku za oslobađanje od siromaštva. Ona takođe povećava troškove poslovanja, uvodi neizvjesnosti u komercijalne transakcije, povećava troškove robe i usluga, smanjuje kvalitet proizvoda i usluga, što može dovesti do gubitka života i imovine, uništava povjerenje u institucije i ometa fer i efikasan rad tržišta. Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može da garantuje da se podmićivanje nije desilo ili da se neće desiti u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mjera u vezi podmićivanja. Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenljiv je u svim pravnim sistemima. On se može primijeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor. Rizici od podmićivanja sa kojima se suočavaju organizacije variraju u zavisnosti od faktora kao što su veličina organizacije, lokacije i sektori u kojima organizacija radi, i prirode, obima i složenost aktivnosti organizacije. Zbog toga, ovaj međunarodni standard specificira implementaciju putem organizacije politika, procedura i kontrola, koje su razumne i proporcionalne riziku od podmićivanja sa kojima se organizacija suočava. Aneks A daje smjernice za implementaciju ovog međunarodnog standarda.

ISO 37001 će pomoći u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primjenom povezanih mjera oi kontrola, uključujući prateće smjernice, sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja definiše zahtjeve za:

• Politiku i procedure protiv podmićivanja;
• Rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta;
• Nadzor odgovornog menadžera;
• Obuku za borbu protiv podmićivanja;
• Procjenu rizika i provjeru projekata i poslovnih partnera;
• Finansijsku kontrolu, konrolu nabavke, komercijalnu i kontrolu pri ugovaranju;
• Izvještavanje, praćenje, istragu i pregled;
• Korektivne mjere i stalno poboljšavanje.

PREDNOSTI I KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 37001

 

• Pomaže organizaciji u implementaciji sistema menadžmenta protiv podmićivanja, ili u unapređivanju njenih postojećih kontrola;
• Pomaže da se menadžmentu i vlasnicima organizacija, njenim finansijerima, korisnicima i drugim poslovnim saradnicima, pruži dokaz da je organizacija primijenila međunarodno priznatu dobru praksu kontrola protiv podmićivanja;
• U slučaju istrage, pomaže pružanju dokaza tužiocima ili sudovima o tome da je organizacija preduzela razumne korake za sprečavanje podmićivanja.
Kako da znamo da li je nešto podmićivanje?

U većini slučajeva, razum nam pomaže da odredimo kada nam je ponuđen mito. Ipak, dolje su napisana neka pitanja ako smo u nedoumici:

• da li je od mene traženo da platim ili da obezbijedim neku drugu korist preko cijene dogovorene usluge, na primjer prekomjerna radnja, raskošan poklon, bakšiš ili doprinos dobrotvornim ili političkim organizacijama?
• da li je od mene traženo da izvršim uplatu za usluge nekom drugom, osim onome ko je te usluge obezbijedio?
• da li su gostoprimstvo ili pokloni koje dobijam razumni i opravdani? Da li ću biti osramoćen ako se sazna da sam ih primio?
• kada je uplata ili druga korist ponuđena ili primljena, da li znamo ili sumnjamo da je to za podsticanje ili nagradu pogodnog tretmana, radi potkopavanja procesa nepristrasnog donošenja odluke ili da ubijedi nekoga da uradi nešto što ne bi bilo umjesno i pošteno?

Faze uvođenja ISO 37001

ODLUKA – POZOVITE NAS NA NAŠ BROJ TELEFONA -RAZMOTRIĆEMO POTREBE VAŠEG POSLOVANJA I ORGANIZOVATI USLUGE KOJE ĆE NAJVIŠE ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA

7%

+382 69 499997 – PODRŠKA I POMOĆ- RASPOLAŽEMO VELIKIM BROJEM STRUČNE LITERATURE, KAO I KVALITETNOM KONSULTANTSKOM PODRŠKOM U VIDU OBUKA I SEMINARA KOJA ĆE VAM POMOĆI PRI IMPLEMENTACIJI

14%

PODRŠKA I LITERATURA – POSTUPAK UVOĐENJA ISO 37001 U VAŠE PREDUZEĆE – POSTUPAK UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM OBUHVATA 8 FAZA

21%

OSAM FAZA – PRIPREMNE AKTIVNOST

28%

I FAZA – IDENTIFIKACIJA POSLOVANJA

35%

II FAZA – DEFINISANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA SISTEMA ISO 37001

42%

III FAZA – DEFINISANJE PROCESA

49%

IV FAZA – IZRADA DOKUMENATA SISTEMA ISO 37001

56%

V FAZA – IMPLEMENTACIJA ISO 37001

63%

VI FAZA – SPROVOĐENJE INTERNE PROVJERE

70%

VII FAZA – SERTIFIKACIJA SISTEMA ISO 37001

77%

VIII FAZA – NAKON CERTIFIKOVANJA NAŠ OCJENJIVAČ ĆE VAS POSJEĆIVATI U REDOVNIM INTERVALIMA SVAKE GODINE, KAKO BI OCIJENIO DA LI JE VAŠA ORGANIZACIJA I DALJE USKLAĐENA SA ZAHTJEVIMA ISO 37001: 2016

91%

KONTINUALNO OCJENJIVANJE

100%

I FAZA – Pripremne aktivnosti

 

Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtjevima standarda ISO 37001:2016, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću koja će obuhvatiti:

• organizacionu strukturu; • sistematizaciju radnih mjesta; • internu i eksternu dokumentaciju; • analize procesa; • aktivnosti realizacije; • fizičko-tehničko ispitivanja stanja; • način rada menadžmenta; • imenovanje Menadžera za borbu protiv korupcije.

 

II FAZA: Identifikacija poslovanja

 

Konsultanti zajedno sa rukovodstvom preduzeća ili Menadžerom za borbu protiv korupcije definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

 

III FAZA: Definisanje osnovnih zahtjeva ISO 37001

 

Konsultanti zajedno sa rukovodstvom preduzeća definišu:

• misiju i viziju preduzeća;

• politike za borbu protiv korupcije;

• zahtjeve koji su primjenljivi;

• Javnu Politiku za borbu protiv korupcije.

 

IV FAZA: Definisanje procesa

 

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

 

V FAZA: Izrada dokumenata sistema EMS -a

 

Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije mora biti dokumentovan i prikladno implementiran. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti ISO 37001: • poslovnik ISO 37001 – opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 37001:2016 • procedure bezbjednosti informacija – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima • radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti

 

VI FAZA: Implementacija ISO 37001

 

Usvojena rešenja i dokumenta ISO 37001 se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 37001.

okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

 

VII FAZA: Sprovođenje interne provjere

 

• upravljanju dokumentima;

• odgovornostima rukovodstva;

• definisanju ciljeva i zahtjeva;

• analizi rizika;

• dokumenti strukture visokog nivoa;

• sprovođenju obuke;

• upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);

• mjerenju, analizi i poboljšanju; • uputstva iz priloga A. Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema sa aspekta zahtjeva standarda ISO 37001:2016. Osposobljeni provjerivači, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

 

VIII FAZA: Sertifikacija ISO 37001

 

Sertifikacija ISO 37001:2016 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

 

Kontinualno ocenjivanje

 

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 37001:2016.

 

Održavanje sertifikovanog ISO 37001

 

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije i cijelog poslovnog sistema. Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku: