IZABRAN NAJPOVOLJNIJI PONUĐAČ ZA IZRADU ANALIZE STANJA BEZBJEDNOSTI INFORMACIJA U INFORMACIONIM SISTEMIMA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA

17/11/2018

Ministarstvo pravde je u tenderskom postupku za angažman ISO sertifikacione kompanije, sa ciljem da se izradi analiza trenutnog stanja bezbjednosti informacija, kao i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija u postojećim informacionim sistemima pravosudnih institucija (procjena ranjivosti postojećih sistema) izabralo najpovoljnijeg ponuđača konzorcijum firmi Mobes Monte D.O.O. Podgorica (nosilac ponude) i Institut za standarde i tehnologije D.O.O. Beograd.

Jedan od ciljeva Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa (2016-2020), koja je usvojena na sjednici Vlade Crne Gore od 17. juna 2016. godine, je uvođenje međunarodnog standarda ISO/IEC 27001 čime se specificiraju zahtjevi za uspostavljanje, primjenu, rad, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta bezbjednosti informacija unutar konteksta ukupnih poslovnih rizika u organizaciji. Informaciona bezbjednost pored tehničkih mjera zaštite (lozinke, kriptovanje, prava pristupa, mrežnu bezbjednost, itd.), obuhvata i administrativne mjere zaštite (sigurnosne politike, pravilnike, procedure usklađene sa zakonima), kao i fizičke mjere zaštite (video nadzor, zaštita prostorija, fizička kontrola pristupa, itd.), ali i organizacione mjere zaštite (podjela dužnosti i odgovornosti za bezbjednost, rad sa ljudskim resursima i dr.).

Institucije u kojima će biti implementiran projekat su Ministarstvo pravde, Sekretarijat tužilačkog savjeta, Osnovno državnu tužilaštvo u Baru, Sekretarijat sudskog savjeta, Upravni sud Crna Gore u Podgorici, Osnovni sud Bar i Sud za prekršaje u Baru. Projekat će trajati šest mjeseci, a obuke će se sprovoditi u skladu sa programom realizacije.

Bitno je napomenuti da je prezentacija projekta bila 27.09.2018. godine, kome su prisustvovali visoko rukovodni kadar institucija koji su uključeni u projekat, dok je prva osnovna obuka za rukovodioce i službenike navedenih institucija, održana 11.10.2018. godine.