Moskovska 139a, 81000 Podgorica

International Food Standard IFS

IFS

IFS je ustanovljen 2003. godine pod nazivom International Food Standard.

Razvoj IFS-a zasniva se na stalno rastućim zahjJevima potrošača, sve većim obavezama trgovaca na malo i veliko, većim zakonskim zahtevima i globalizaciji u snabdevanju  proizvodima. Sve ove tačke učinile su da je neophodno razviti ujednačen kvalitet i standard bezbednosti hrane.

IFS  je standard koji postavlja zhatjeve i daje preporuke za poboljšanje bezbednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda u:

 • Proizvodnja hrane i sastojaka
 • Proizvodnja ambalaže za hranu
 • Pakovanje proizvoda široke potrošnje
 • Skladištenje, distribucija, transport i logistika
 • Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

Ciljevi IFS-a

Osnovni ciljevi Međunarodnog standarda za hranu su:

 • da uspostavi zajednički standard sa jedinstvenim sistemom ocjenjivanja,
 • da radi sa akreditovanim sertifikacionim teijlima i dobro kvalifikovanim i odobrenim revizorima,
 • da obezbedi uporedivost i transparentnost u cijelom lancu snadbijevanja,
 • smanjiti troškove i vrijeme i za dobavljače i za trgovce na malo.

Proces implementacija i sertifikaicje:

IFS predstavlja kombinaicju Sistema menadžmenta kvalitetom i HACCP sistema, uz dodatne zahtjeve zaa ispunjenje sa posebnim akcentom na Food Fraud (prevare u hrani).

Implementacija i primjena IFS-a odvija se u 4 glavne faze:

– FAZA 1: Pregled početnog stanja u organizaciji i davanje preporuka za usaglašavanje

– FAZA 2: tehnički zahtjevi.

Tahnički zahtjevi prate Ček listu koja sadrži 250 zahtjeva, sa akcentom na 5 glavnih tema:

 • Odgovornost višeg menadžmenta
 • Sistem upravljanja kvalitetom
 • Upravljanje resursima
 • Proizvodni proces
 • Mjerenja, analize, poboljšanja

– FAZA 3: zahtjevi za sertifikacione organe i provjerivače

– FAZA 4: Izvještaj o usaglašenosti

BENEFITI IMPLEMENTACIJE IFS-a

bezbjednost hrane

– Međunarodno prinzanje

-Povećanje mogućnosti za izvoz na inostrano tržište

-Planiranje na osnovu analize rizika

-Kvalitet proizvoda

-Povećanje reputacije

-Monitoring i uspravljanje svim procesima

-Sljedljivost proizvoda

-Smanjeni broj reklmacija i žalbi na proizvod

-Razvoj proizvoda

-Usaglašenost sa svim zhakonskim regulativama

Tokom implementacije IFS standarda naš konsultantski tim daje preporuke za primjenu ‚i pronalazi rješenja koja su najodgovarajuća za organizaciju. Ova rješenja moraju osigurati garantovati bezbjedost i kvalitet proizvoda.

Mobes Monte stručni tim konsultanata je uspješno realizovao implementaciju IFS sistema u organizaciji „FALCON“ d.o.o. (proizvodnja čokolade i sličnih proizvoda). Organiozacija je uspostavila i ispunila sve zahtjeve standarda u skladu sa prporukama konsultanta za ispunjenost IFS standarda. Kao rezultat, „FALCON“ d.o.o. je uspješno sertifikovan prema IFS.

Naš tim započinje implementaciju IFS standarda u okviru „Welbot J&J companay“ d.o.o. kako bi se  uspostavili i ispunili svi zahtjevi standarda. Konsultanstki tim će pružiti savjete i pronaći najbolja i najefikasnija rješenja za p’rimjenu standarda u okviru organizacije.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.