Franchising

 

Franšizing sistem distribucije

 

Franšiza je najuspješniji marketing koncept prodaje roba, usluga i prije svega – znanja.

 

Franšiza se pojavljuje kada kompanija (davalac franšize) licencira svoje trgovačko ime (brend) i svoj način rada (način poslovanja) određenoj osobi ili grupi (korisniku franšize) koji se slaže da će poslovati u skladu sa uslovima ugovora (ugovor o franšizi). Davalac franšize osigurava korisniku franšize podršku i u nekim slučajevima ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize. Zauzvrat, korisnik franšize plaća davaocu franšize početnu cijenu (nazvana franšizna cijena) i dogovorenu sumu za poslovanje (rojalti) za korišćenje trgovačkog imena i načina poslovanja.

Franšizing je privilegija da se marketira proizvod ili usluga u jednom poslovnom svijetu tokom izvjesnog perioda i na specifično izabranom lokalitetu. Na osnovu ove privilegije može biti prodaja prizvoda matične organizacije, primjena njenih metoda poslovanja, kopiranje njenih simbola, marke, dizajna. Franšizing može da obuhvati sva ova prava istovremeno.

Franšiza distribucije proizvoda

 

Distributeri Coca-Cola, Goodyear Tires, Ford Motor Company i John Deere su svi korisnici franšize distribucije proizvoda. U ovoj vrsti franšize, korisnik obično prodaje proizvod koji je proizveden od strane davaoca njihove franšize. Ova vrsta franšize najčešća je u industrijama prodaje osvježavajućih napitaka, automobila i kamiona, raznih proizvoda za automobile i benzina. Proizvodi koji se prodaju u franšizama distribucije proizvoda obično zahtijevaju neke pripremne radnje od strane korisnika franšize prije prodaje-kao što je slučaj sa Coca Cola-om ili neke dodatne usluge nakon prodaje kao što je slučaj s Ford Motor Company.

Najznačajnija razlika u franšizi distribucije proizvoda je u tome što davalac franšize licencira svoje trgovačko ime i logotip korisniku franšize, no obično mu ne osigurava sistem za poslovanje.

Iako franšiza distribucije proizvoda predstavlja najveći postotak ukupne maloprodaje svih postojećih franšiza, većina dostupnih franšiza danas su franšize poslovnog formata.

Franšiza poslovnog formata

Mc Donald’s, Fornetti, Subway, Costa caffe i Dunkin’ Donuts su primjeri franšiza poslovnog formata. U franšizi distribucije proizvoda najznačajniji dio je proizvod koji davalac franšize proizvodi. Korisnik franšize poslovnog formata takođe, koristi trgovačko ime i logo davaoca, ali što je važnije, dobija kompletan sistem za isporučivanje proizvoda ili usluga i za poslovanje. Sistem je ono što stvara konzistentnost-i konsistencija je osnova uspjeha korisnika franšize. Poslovna struktura nudi detaljan plan koji objašnjava kako napraviti sve iz početka. Korisnik franšize je obučen da upravlja izgradnjom zgrade, naručivanje prave opreme i ako je potrebno stavljanje oznaka.

Prema odnosima koji vladaju u franšizi, franšizu možemo podijeliti na sledeće tipove:

 • Odnos proizvođač/maloprodaja – benzinske pumpe
 • Odnos proizvođač/veleprodaja – punionice bezalkoholnih napitaka
 • Odnos veleprodaja/maloprodaja – prodaja alata
 • Odnos trgovačka marka/maloprodaja – lanci brze hrane

Šta vam mi možemo ponuditi :

 • Informacije o poznatim evropskim i svjetskim davaocima franšize
 • Obrazovanje i savjetovanje
 • Pomoć prilikom izgradnje franšizing mreže
 • Pomoć prilikom kupovine franšize
 • Pomoć za dobijanje statusa master franšizera
 • Promociju franšiznih mreža
 • Konkretne ponude poznatih evropskih i svjetskih davalaca franšize