BANCHLEARNING

 

Benchmarking je metoda posvećena unapređenju rada i kvaliteta koju najčešće koriste uspešne kompanije.

Benchmarking

 

Na engleskom benchmark znaci standard, vrednost ili reper prema kome se mere ili upoređuju druge vrednosti. Kao tehnika, benchmarking je osmišljeni sistematski pristup unapređenju procesa i aktivnosti u organizaciji koji se odvija kroz njihovo upoređenje sa istim ili sličnim procesima koji se objektivno smatraju najboljim, bilo da se ti procesi odvijaju u drugim delovima organizacije ili van nje.

Benchmarking se, dakle, sastoji u otkrivanju, utvrđivanju i razumevanju procesa i poslova koji se na nekom drugom mestu obavljaju na bolji ili najbolji način i njihovom prenošenju i prilagođavanju na druge, (iste ili slične) procese u organizaciji. Cilj benchmarkinga je da se u organizaciji unaprede procesi i poslovi, postave novi standardi rada koji ce doprineti da se i sama organizacija razlikuje i izdvoji od konkurencije.

U suštini benchmarkinga lezi jasna, prirodna i razumljiva želja: DA SE UČI OD ONIH KOJI SU U NEČEMU BOLJI OD NAS.

Poslednjih nekoliko godina, značaj učenja je shvaćen na odgovarajući način, te je učenje postalo nova centralna paradigma za razvoj kompanija i drugih organizacija današnjice. Izraziti porast značaja ljudskog kapitala, tj. intelektualnog kapitala za uspeh preduzeća privukao je pažnju, te su se i istraživački programi usmerili u tom pravcu.

Upravo je Benchlearning – metoda koja odgovara savremenoj poslovnoj situaciji, metoda koja odgovara izmenjenim zahtevima stvarnosti čiji smo svi deo.

Poređenje poslovanja konkretne kompanije sa uporedivim kvantitetom u vidu dobrog primera, omogućava kompaniji da se odredi do kog nivoa su učenje i potrebe potrebne, te Benchlearning ukazuje na potrebu za konstantnim učenjem i kontinualnim unapređenjem, uz naglašavanje potrebe za preduzimanjem stalnih promena.

Otuda neprekidno poboljšanje nije uvek isto što i neprekidna promena – to je jednostavno poboljšanje našeg znanja o onome šta i kada bi trebalo promeniti, kao i šta ne bi trebalo da se menja.

Neophodna pravila vezana za projekat Benchlearninga

  • Usredsređenje na zadatak;
  • Usredsređenje na cilj;
  • Privrženost timu i projektu;
  • Dobra disciplina;
  • Svi imaju svoje uloge;
  • Pažljivo slušati jedni druge;
  • Objašnjenje svog stava;
  • Nema priče samo radi priče;
  • Tim će naći način i da se zabavi.