Obavještenje o odlaganju ISO obuke

Poštovani, Obavještavamo vas da se, usled novonastale situacije prouzrokovane Corona virusom, ISO obuka koja je bila planirana za april odlaže za jun. Ovu odluku donijeli smo sa ciljem da i u ovoj situaciji budemo društveno odgovorni i brinemo o...

Implementacija standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 u firmi SIENERSYS d.o.o.

Firma SIENERSYS d.o.o. koja se bavi projektovanjem i nadzorom elektroinstalacija (jake i slabe struje), projektovanjem obnovljivih izvora energije –PV elektrane, dizajnom osvetljenja, isporukom svjetiljki, projektovanjem i sistemske integracije...

ISO 9001 I ISO/IEC 27001 U ORGANIZACIJI BUSINESS UNIVERSAL MEDIA d.o.o., Podgorica, Crna Gora

Kompanija Business Universal Media d.o.o. prije nego je objavila da je u etar puštena cloud aplikacija budućnosti za mala i srednja preduzeća koja mijenja način dosadašnjeg poslovanja i usklađuje se sa budućim intencijama svih Evropskih Država,...

Obuke – Sistemi menadžmenta – ISO standardi, 03. – 07. decembra, hotel Philia, Podgorica

OBUKA I SERTIFIKACIJA ZAPOSLENIH BEZBJEDNOST INFORMACIJA, UPRAVLJANJE KVALITETOM, ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, RIZICIMA I KONTINUITETOM POSLOVANJA Mobes Monte d.o.o. Podgorica organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom...

KLASTER MEDICINSKOG TURIZMA 21. i 22. oktobra 2019. godine

Medical SPA Asocijacija Crne Gore u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore, čiji je i firma Mobes Monte d.o.o. član, i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, organizovala je dvodnevnu, 8. Međunarodnu konferenciju pod...

Implementacija međunrodnih standarda ISO 9001, ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 u organizaciji Bild studio d.o.o., Podgorica, Crna Gora

  Kompanije Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada su uspješno implementirale satandarde ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 u organizaciji Bild studio d.o.o. koju čini tim od 50+ IT...

GDPR OBUKA 16.10.-18.10.2019. PODGORICA, CRNA GORA

GDPR AKREDITOVANA OBUKA Mobes Monte d.o.o. Podgorica u saradnji sa Mobes Quality organizuje obuku o GDPR-u koja će Vam pomoći da organizaciju uskladite prema evropskoj regulativi i gdje ćete dobiti više informacija o GDPR-u, novoj uredbi o...

ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, CRNOGORSKI ELELKTROPRENOSNI SISTEM a.d., Podgorica

  CRNOGORSKI ELELKTROPRENOSNI SISTEM a.d. – CGES je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  – prenos električne energije. Poslovanje CGES-a posebno je uređeno Zakonom...

ISO OBUKE 13.05. -17.05.2019. HOTEL PHILIA PODGORICA

Mobes Monte d.o.o. Podgorica, u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada, organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global – USA, za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim...

ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000: AMPLITUDO D.O.O. PODGORICA, CRNA GORA

Kompanija Amplitudo d.o.o. iz Podgorice je u saradnji sa Mobes Monte d.o.o. Podgorica i Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada, uspješno završila proces uvođenja Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija...

KONFERENCIJA: ZDRAVSTVENI TURIZAM – PUT U PODIZANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG PROIZVODA

Medical SPA Asocijacija Crne Gore u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, organizovali su, 7. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: ZDRAVSTVENI TURIZAM – Put u podizanje...

OBUKA I CERTIFIKACIJA OSOBLJA ISO STANDARDI – IMPLEMENTATORI, INTERNI I EKSTERNI AUDITORI – PODGORICA 26.11.2018. – 30.11.2018.

Pozivamo Vas da prisustvujete pojedinačnom i modularnom seminaru sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + inarte) – USA koji je namijenjen za sve zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i...

IZABRAN NAJPOVOLJNIJI PONUĐAČ ZA IZRADU ANALIZE STANJA BEZBJEDNOSTI INFORMACIJA U INFORMACIONIM SISTEMIMA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA

Ministarstvo pravde je u tenderskom postupku za angažman ISO sertifikacione kompanije, sa ciljem da se izradi analiza trenutnog stanja bezbjednosti informacija, kao i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija u...

24. FESTIVAL INFORMATIČKIH DOSTIGNUĆA – 24.09.-30.09.2017 „AVALA RESORT & VILLAS“ BUDVA

U hotelu „Avala Resort & Villas“ u Budvi na 24. festivalu informatičkih dostignuća Infofest 2017. na kojem su između ostalog, prisustvovali predstavnici ICT sektora, zvaničnici državnih organa, predstavnici iz sektora obrazovanja, menadžeri...

OBUKA I SERTIFIKACIJA OSOBLJA – 13.-17. NOVEMBAR 2017.

Mobes Monte, Podgorica u periodu od 13.-17.11.2017. organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) – USA za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim...

ODRŽANA RADIONICA „POBOLJŠANJE SISTEMA JAVNIH NABAVKI U CRNOJ GORI“, U ORGANIZACIJI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE I SVJETSKE BANKE 22.06.2017. GODINE

Uprava za javne nabavke uz podršku Svjetske banke realizovala je projekat koji sadrži komunikacione smjernice za privredne subjekte sa fokusom na mala i srednja preduzeća i njihovu aktivniju ulogu u sistemu javnih nabavki, kao i smjernice za...

08. – 12. MAJ 2017. SEMINAR -MOBES MONTE PODGORICA

Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice u saradnji sa Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada organizuje pojedinačni i modularni petodnevni (5) trening sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global (USA) za zaposlene u državnim organima,...

SEMINAR – OBUKE IZ OBLASTI ISO STANDARDA, NOVEMBAR 2016

U organizaciji Mobes Monte d.o.o. od 22-25.11.2016. u Podgorici je održana obuka sa personalnom sertifikacijom Exemplar Globala za interne i eksterne auditore Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001, Sistema menadžmenta...

IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001: TRONY NETWORK D.O.O. KOTOR, CRNA GORA

Kompanija Trony Network d.o.o. iz Kotora je u saradnji sa Mobes Monte d.o.o. Podgorica, uspješno završila proces uvođenja Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001 i Sistema menadžmenta IT...

5. JUBILARNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “SAMIT ZDRAVSTVENOG TURIZMA”, SPLENDID CONFERENCE & SPA RESORT, BEČIĆI

Na dvodnevnoj, 5. Jubilarnoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom: “SAMIT ZDRAVSTVENOG TURIZMA”, održanoj 13. i 14. oktobra u hotelu Splendid Conference & Spa Resort u Bečićima, Vladimir Boričić, direktor konsultantske kuće za implementaciju...

ISO OBUKE, NOVEMBAR 2016

U organizaciji Mobes Monte d.o.o. od 22-25.11.2016. u Podgorici je održana obuka sa personalnom sertifikacijom Exemplar Globala za interne i eksterne auditore Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001, Sistema menadžmenta...

UVOĐENJE ISO 9001

Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice je, u toku 2016, uspješno sprovela proces implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 u firmi Montex Hidromont d.o.o. Nikšić. Uvođenjem Sistema upravljanja kvalitetom firma Montex Hidromont d.o.o....

ORBITA D.O.O. NIKŠIĆ – ISO 9001

Mobes Monte d.o.o. Podgorica, Crna Gora je uspješno završila projektni zadatak – implementaciju Integrisanog menadžment sistema (IMS) sadržanog od Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 u kompaniji Orbita d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću....

VECTOR SYSTEM SECURITY NIKŠIĆ, CRNA GORA

Kompanija Mobes Monte d.o.o. sa sjedištem u Crnoj Gori, uspješno je završila proces implementacije Integrisanog menadžment sistema (IMS) sadržanog od Sistema menadžmenta kvaliteta (ISO 9001) Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (ISO...

ISO 9001 I ISO 14001 HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA AD

Kompanija Mobes Monte d.o.o. i Mobes Quality d.o.o. iz Novog Sada započele su projekat implementacije integrisanog sistema menadžmenta, koji se sastoji od: Sistema menadžmenta kvaliteta (ISO 9001:2015) i Sistema menadžmenta zaštite životnom...

ČIKOM PODGORICA – IMPLEMENTACIJA ISO 9001, ISO/IEC 27001 I ISO/IEC 20000

Uspješno je završen proces uvođenja Sistema menadžmenta bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001, Sistema menadžmenta IT servisa ISO/IEC 20000 i Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001 u kompaniji Čikom informatički inženjering d.o.o. iz Podgorice,...

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA (ISO 9001:2015) I SISTEMA MENADŽMENT BEZBJEDNOSTI INFORMACIJA (ISO/IEC 27001:2013)

Konsultantska kuća iz oblasti ISO standarda Mobes Monte uspješno je završila projekat implementacije integrisanog sistema menadžmenta, koji se sastoji od: Sistema menadžmenta kvaliteta (ISO 9001:2015) i Sistema menadžmenta bezbjednosti...

ISO OBUKE U PODGORICI, 22-25 NOVEMBAR 2016

Pozivamo Vas da prisustvujete modularnom četvorodnevnom (4) treningu,sa personalnom sertifikacijom Examplar Global (SAD) koji organizuje Mobes Monte u saradnji sa Mobes Quality, za zaposlene u državnim organima, organizacijama i kompanijama, bez...

ISO 9001 , CENTAR ZA IMPLANTOLOGIJU I ESTETSKU STOMATOLOGIJU BUDVA, CRNA GORA

Kompanija Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice je 2014 godine uspješno završila proces implementacije standarda Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) u Centru za implantologiju i estetsku stomatologiju, sa sjedištem u Budvi. Povećanje...

OBUKE U PODGORICI IZ OBLASTI ISO STANDARDA – MAJ 2016

Mobes Monte, kao akreditovani trening provajder svjetske kuće za personalnu sertifikaciju Exemplar Global organizuje petodnevni(5) kurs za INTERNE i EKSTERNE AUDITORE za sledeće sisteme upravljanja: • Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija...

ISO/IEC 27001:2013: MTEL A.D., BANJA LUKA

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo novi projekat kompanije MOBES GROUP d.o.o. iz Novog Sada – Implementacija Sistema menadžmenta bezbednosti informacija po zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013 u kompaniji MTEL a.d. sa sedištem u Banja...

ČETVORODNEVNI KURS ZA INTERNE I EKSTERNE AUDITORE

Mobes Monte-Mobes Quality, kao akreditovani trening provajder svjetske kuće za personalnu sertifikacijuExamplar Global ( RABQSA + iNarte ) iz SAD, Južne Koreje i Australije organizuje četvorodnevni (4) kurs zaINTERNE i EKSTERNE AUDITORE za...

HACCP : A-MARK , PODGORICA

Preduzeće A-mark sa sjedištem u Podgorici uspješno je završilo proces implementacije HACCP sistema koji je sprovela kompanija Mobes Monte d.o.o. iz Podgorice. Uvođenjem HACCP sistema preduzeće A-mark obezbjeđuje svojim potrošačima zdravstveno...