Moskovska 139a, 81000 Podgorica

ISO 17025 Crna Gora

Implementacija standarda

ISO/IEC 17025:2017

Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

MEST EN ISO/IEC 17025:2018 (oznaka u Crnoj Gori)

Implementirajte ISO 17025 u vašu organizaciju

ISO/IEC 17025 je međunarodno priznat standard koji definiše opšte zahtjeve za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju. Ovaj standard postavlja kriterijume koje laboratorije treba da ispune kako bi pokazale da posluju kompetentno i mogu generisati tehnički validne rezultate. Laboratorije koje se pridržavaju ISO/IEC 17025 su dokazale svoju sposobnost da proizvode precizne i tačne podatke o ispitivanju i kalibraciji, što povećava povjerenje u njihove usluge.

Ključne karakteristike ISO 17025

Kompetentnost

ISO 17025 zahtijeva da laboratorije pokažu svoju tehničku kompetentnost za obavljanje određenih testova ili kalibracija.

Nepristrasnost

Laboratorije moraju poslovati nepristrasno i suzdržati se od bilo kakvih radnji koje bi mogle ugroziti njihovu nepristrasnost ili kvalitet njihovih usluga.

Doslednost

Standard osigurava da laboratorije vrše testove i kalibracije dosledno, koristeći odgovarajuće metode i opremu. Procedura za održavanje i kalibraciju.

Sistem QMS

ISO 17025 naglašava implementaciju sistema upravljanja kvalitetom (QMS) kako bi upravljali aspektima laboratorijskih operacija, uključujući kontrolu dokumenata, obuku osoblja, održavanje opreme i interne audite.

Sledljivost

Laboratorije moraju uspostaviti i održavati sledljivost mjerenja prema nacionalnim ili međunarodnim standardima. Ovo je od suštinskog značaja za obezbjeđivanje tačnosti, pouzdanosti i validnosti rezultata,

Kontinuirano unapređenje

ISO 17025 promoviše kulturu kontinuiranog unapređenja, zahtijevajući od laboratorija da redovno prate i ocjenjuju svoje procese i implementiraju korektivne mjere po potrebi.

Native Features

Benefiti ISO 17025

ISO 17025 akreditacija je od suštinskog značaja za laboratorije koje žele pokazati svoju kompetentnost, vjerodostojnost i posvećenost kvalitetu u testiranju i kalibraciji.

ISO 17025 povećava vjerodostojnost i reputaciju laboratorija pokazujući njihovu kompetentnost i pridržavanje međunarodnih standarda.
Akreditacija prema ISO 17025 je međunarodno priznata, omogućava prihvatanje rezultata testiranja i kalibracije van teritorije Crne Gore.
Implementacija ISO 17025 pomaže laboratorijama da poboljšaju kvalitet i pouzdanost svojih usluga, što dovodi do povećane zadovoljstva i povjerenja korisnika.
ISO 17025 sertifikacija pruža konkurentsku prednost na tržištu, jer mnogi klijenti i regulatorne vlasti zahtijevaju ili preferiraju akreditovane laboratorije za usluge testiranja i kalibracije.

ISO/IEC 17025: 2017 2018

Zvanična oznaka: ISO/IEC 17025:2017

Oznaka u Crnoj Gori: MEST EN ISO/IEC 17025:2018

Oznaka standarda zavisi od zemlje u kojoj je usvojen stadnard.

Faze uvođenja stadnarda

FAZE IMPLEMENTACIJE ISO 17025 STANDARDA

Ova faza obuhvata razumijevanje zahtjeva ISO standarda koji su potrebni vašoj organizaciji, poput ISO 9001 za upravljanje kvalitetom ili ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom. Menadžment se mora obavezati procesu implementacije, obezbijediti potrebne resurse, definisati uloge i postaviti ciljeve. Ključno je podizanje svijesti među zaposlenima o koristima ISO sertifikacije i njihovim ulogama u procesu.

U ovoj fazi ocjenjujemo trenutne procese, procedure i sisteme vaše organizacije u odnosu na zahtjeve izabranog ISO standarda. To uključuje identifikaciju bilo kakvih neusaglašenosti ili oblasti u kojima vaša organizacija ne ispunjava zahtjeve standarda. Analiza pruža jasnu sliku o tome na šta treba obratiti pažnju tokom implementacije.

Dokumentacija je ključni aspekt ISO implementacije. Morate razviti dokumentovane procese, procedure i politike kako biste ispunili zahtjeve standarda. To uključuje kreiranje politika, procedura, radnih instrukcija i obrazaca. Pored toga, treba uspostaviti vremenski okvir, alocirati resurse i definisati odgovornosti za aktivnosti implementacije.

Ova faza uključuje implementaciju dokumentovanih procesa i procedura širom organizacije. Obuka zaposlenih o novim procesima i zahtjevima ISO standarda ključna je kako bi se osiguralo razumijevanje i usaglašenost. Obuka može obuhvatiti edukacije o principima upravljanja kvalitetom, internim auditima i specifičnim zahtjevima standarda relevantnim za uloge svakog zaposlenog.

Prije nego što zatražite sertifikaciju, neophodno je sprovesti interne audite kako biste ocijenili efikasnost implementiranog ISO standarda i identifikovali oblasti za poboljšanje. Interni audit pomaže u osiguranju usaglašenosti sa ISO standardom i priprema organizaciju za spoljni sertifikacioni audit. Nakon što se riješe sve neusaglašenosti, akreditovano tijelo za sertifikaciju sprovodi audit kako bi ocijenilo usaglašenost organizacije sa ISO standardom. Ako organizacija ispunjava zahtjeve standarda, dobija ISO sertifikat.

Garantujemo kvalitet

Mi unapređujemo Vaše poslovanje

Preko 12 godina iskustva u implementaciji međunarodnih stadnarda i preko 600 zadovoljnih klijenata.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.