Primjena standarda u turizmu i ugostiteljstvu Jun 2022.

Konsultantka kompanija „Mobes Monte“ d.o.o. Podgorica Vas poziva da budete učesnik obuka koje se odnose na Primjenu standarda u turizmu i ugostiteljstvu

Program  obuka predviđen je za sledeće datume 28. Jun i 29. Jun 2022.

Sezona je tu, i pravi je trenutak da se kadrovski potencijali maksimalno angažuju.

U cilju unapređenja poslovanja u području turizma i ugostiteljstva organizujemo dvodnevnu obuku za novozaposlene i zaposlene koji su željni usavršavanja i sticanja znanja za dalje unapređenje sebe kao i organizacije u kojoj rade.

Cilj edukacije:

  • Definisanje načela savremene organizacije rada u sektorima ugostiteljstva sa posebnim fokusom na F&B departman;
  • Analiziranje uspješnosti poslovanja u ugostiteljskm objektima kroz izbor ključnih rezultata poslovanja;
  • Definisanje pravilnog oblika komunikacije prema gostima, zaposlenima, nadređenima i poslovnim partnerima putem savremenih alata poslovanja;
  • Upoznavanje sa savremenim trendovima i standardima u turizmu i ugostiteljstvu.

Za sve Vaše zaposlene nudimo edukaciju o značaju primjene standarda u ugostiteljstvu kao što su HACCP sistem, Sistem upravljanja bezbijednošću hrane (ISO 22000) i Sistem menadžmenta upravljanja kvalitetom (ISO 9001) koji sadrži osonove principa na kojima se temelji uspješno funkcionisanje svake organizacije.

Različite potrebe turista, koje stalno evoluiraju i napreduju, zahtijevaju i spremnost ugostiteljskih jedinica da reguju na pravi način i zadovolje njihove potrebe.

 

Sada je pravo vrijeme da se prijaviš i edukuješ!

 

 

 

 

Date

Jun 28 - 29 2022
Expired!

Time

Cjelodnevna

Cijena

na upit
Mobes Monte d.o.o.

Lokacija

Mobes Monte d.o.o.
Moskovska 139A, 81000 Podgorica
Mobes Monte d.o.o.

Organizator

Mobes Monte d.o.o.
Phone
+38220640069
Email
office@mobes.me

Next Event

X
QR Code